Nekustamo īpašumu izīrēšana un iznomāšana

Sniedzam pakalpjumus nekustamo īpašumu īzīrēšanā un/vai iznomāšanā. Mēs palīdzēsim Jums atrast nekustamā īpašuma īrnieku/nomnieku unpārliecināsimies par:

  • viņa maksātspēju;
  • attieksmi pret Jūsu īpašumu.

Pakalpojuma cena

  • Viena mēneša īres/nomas maksa.

Cenā ir iekļauts::

  1. Iepriekš minētajiem kritērijiem atbilstoša īrnieka/nomnieka meklēšana.
  2. Īpašuma apskate kopā a potenciālo īrnieku/nomnieku.
  3. Īzīrējamā/iznomājamā īpašuma apdrošināšana (īrnieka/nomnieka izdevumi).
  4. Īres/nomas līguma projekta sagatavošana un saskaņošana ar Jums.
  5. Noslēgtā līguma reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā.
  6. Īpašuma Pieņemšanas-nodošanas akta sagatavošana un piedalīšanās tāparakstīšanā.

Gadījumā, ja rodas problēmas ar īrnieku/nomnieku un tās, savstarpēji vienojoties, nav iespējams novērst, garentējam saņemtās atlīdzības atmaksu.

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu zvaniet- 29 73 42 42, sūtiet e-pastu: pavel@fedotov.lv, vai aizpildiet sagatavoto formu:

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu telefons:
Jūsu teksts: