Продаётся собственность Вецпиебалга, 4.5Га

Продаётся собственность Вецпиебалга, 4.5Га

ID: M2003

Район: Вецпиебалга
Площадь:
4.5Га

57000

Pārdodas īpašums Vecpiebalgas apkārtnē – 4,5 ha plašs īpašums ar senatnes elpu gleznainā, dabas ieskautā ainavā. 

Ēkas

Īpašumā atrodas divi dzīvojamie nami. Bijušajai skolas ēkai ir labi saglabājušies pamati ar plašu, akmens velves pagrabu, kas joprojām ir gatavs veikt savas funkcijas. Ēkai ir saglabājušās oriģinālās akmens mūra un ķieģeļu nesošās sienas. Jaunāko laiku pārbūvējumi nav bijuši kvalitatīvi un ilgmūžīgi, tāpēc jau zuduši, lai ēka uzsāktu savu jauno dzīvi.
Nelielais nams blakus piedzīvojis daudzus pārveidojumus, tomēr tieši tas ļāvis saglabāties oriģinālajām akmens un koka konstrukcijām. Sienas ir biezas, palodzes – platas, durvis un logi ir veidoti arkveidā, kas atklājas zem nodrupušā apšuvuma. Restaurācija varētu būt veiksmīga, jo sākotnējās konstrukcijas ir labi saglabājušās.

Ainava

Gar vienu piebraucamā ceļa pusi aug simtgadīgi vītoli. Vecās liepas un augstās egles it kā sargā šo vietu. Ir saglabājies ābeļdārzs. Īpašums ir pilnībā dabas ieskauts, nekur tuvumā nav lielu maģistrāļu, dzelzceļa, ražošanas objektu - vide bez augstsprieguma līnijām, šosejas skaņām un putekļiem. No jebkuras īpašuma vietas paveras skats uz kalnaino Vecpiebalgas ainavu. Īpašums tiek appļauts, dzīvojamās zonas nav aizaugušas ar krūmiem.

Vēsture

Vēstures avotos minēts, ka šajā īpašumā no 1882. gada atradās brāļu Kaudzīšu dibināta un viņu vadītā jaunuzceltā pagastskola, kas zināma kā Ogrēnskola. Matīss Kaudzīte tajā strādāja par skolotāju, bet brālis Reinis Kaudzīte - par skolotāja palīgu. Ēka kā skola funkcionēja vēl ilgi - līdz pat 20.gs. vidum.

Vide

Vecpiebalga ir Vecpiebalgas novada un arī pagasta centrs Vidzemes centrālajā daļā - Piebalgas paugurainē, izvietojies starp Alauksta un Ineša ezeriem. Attālums līdz Madonai - 37 km, līdz Cēsīm - 49 km, līdz Rīgai - 128 km. Vecpiebalgā atrodas novada dome un administrācija, vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, aptieka, luterāņu baznīca, muzeji, muižas pils, tūrisma informācijas centrs.

----

Продаётся собственность в окружности Вецпиебалга – территория в 4,5 Га в живописном месте с дыханием древности, окружённом природой. Можно также приобрести соседний участок площадью 50 Га, который включает леса и луга.

На владении находятся два жилых дома. У здания бывшей школы хорошо сохранился фундамент с просторным каменный подвалом, который по-прежнему можно использовать по назначению. Также сохранились изначальные, несущие стены из камня и кирпича. У небольшого домика рядом стены массивные, подоконники - широкие, двери и окна выполнены как арки, которые видны под обшивкой.

В исторических источниках отмечено, что здание с 1882 года являлось школой братьев Каудзитес (Kaudzītes - на лат. яз.), известной как Огренскола (Ogrēnskola - на лат. яз.). Один из братьев Матис Каудзите (Matīss Kaudzīte- на лат. яз.) работал преподавателем, а его брат Рейнис Каудзите (Reinis Kaudzīte- на лат. яз.) - помощником преподавателя.

Вецпиебалга является центром округа в центральной части Видземе - расположен на холмах Пиебалги, между озёрами Алаукстс и Инесис. Расстояние до Мадона - 37 км, до Цесис - 49 км и от Риги - 128 км. В Вецпиебалге находится окружной совет, школа, центр отдыха, библиотека, аптека, лютеранская церковь, музеи, замок, туристический информационный центр.

--

Property for sell in Vecpiebalga - 4,5 ha wide estate with breathtaking ancient picturesque area, surrounded by nature. It is possible to also buy the adjacent area of 50 ha, which includes woodlands and meadows.

There are two houses in the property. The former school building is well-preserved foundations with wide, stone cellar vault, which is still suitable for their functions. The building has preserved the original stone and brick load-bearing walls. The small house behind was exposed for many modifications, however that allowed persist the original stone and wood constructions. The walls are thick, window sills - wide, doors and windows are designed arched, which is found under a covering.

The property is completely surrounded by nature, there is not near highways, railways, manufacturing facilities - the environment without high-voltage lines, the highway sounds and dust. From any side of property you will see the relief landscape of Vecpiebalga.

History says that the brothers Kaudzītes’ school was located in the property since 1882, it called the Ogrēnskola. Matīss Kaudzīte worked as a teacher at this school, but his brother Reinis Kaudzīte worked as a teacher's assistant. The building functioned as a school for a long time - up to the 20th century mid.

Vecpiebalga is a county center in the central part of Vidzeme – in Piebalga’ hillocks, located between lakes - Alauksts and Inesis. Distance to Madona - 37 km, to Cesis - 49 km, from Riga - 128 km. There are located county council, secondary school, library, pharmacy, Lutheran Church, museums, manor house, tourist information in the center of Vecpiebalga.

Ссылка на PDF документ: M2003_Sobstvennostj_v_Vecpiebalge.pdf


Телефон: +371 2973 4242
Э-почта: pavel@fedotov.lv

Подписка на рассылку по определенным тематикам: