Hello!

I am glad to see you on my website! Let me introduce myself. My name is Pavel Fedotov. I am an individual estate agent.

To be more specific I am head of the company which main goal is to provide comprehensive solutions in terms of housing in completely different cases:

  1. You want to sell your apartment faster and with better price;
  2. You want to buy new apartment as quick as possible with the lowest price;
  3. You want to sell one apartment in order to buy another;
  4. You are going to invest your own money into real estate etc.

There could be various reasons - you are just moving to more spacious home or want to separate yourself from relatives as soon as possible. In any case we will make everything clear and comfortable for you taking upon ourselves all issues and making your plans come true while completely relieving you from any problems.

We offer you complete understanding of market, expertise, knowledge and skills as well as many years' experience of our team. Collective working experience of our team is more than 7 years. More than 60% of our clients come on the recommendation, as we work conscientiously, with full dedication and responsibility. You can evaluate our work by yourself:

  • The shortest time to search for an apartment is 3 days;
  • The shortest time to sell is 1 day (An apartment was sold to a neighbor who then combined it with his own apartment);
  • Total amount of successful deals is more than 300;
  • Amount of deals in terms of buying apartments is more than 120;
  • Maximum amount of deals made for one client is 7.Testimonials"Ar nekustamā īpašuma speciālistu Pāvelu Fedotovu mēs iepazināmies apskatot pārdošanā esošos dzīvokļus. Pāvels pārstāvēja mūs interesējošā dzīvokļa īpašnieku. No sākumā, kad apdomājām dzīvokļa iegādi, nedomājām, ka izmantosim nekustamā īpašuma speciālista pakalpojumus. Taču uzsākot kārtot formalitātes dzīvokļa iegādei, mēs saskārāmies ar iepriekš neparedzētiem procesuālas dabas jautājumiem, kuru risināšanai bija nepieciešama nekustamā īpašuma speciālista palīdzība. Pāvels mums palīdzēja nekustamā īpašuma novērtējuma dokumentācijas saņemšanā, kas ir nepieciešama bankas kredīta saņemšanai. Pēc apliecinājuma par bankas kredīta piešķiršanu, Pāvels vienojās par darījuma notariālo apliecināšanu, kā arī konsultēja un palīdzēja iesniegt dokumentus Zemesgrāmatā.""Fedotova kungs palīdzēja izīrēt man piederošos nekustamos īpašumus. Viņam ir ļoti labas zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu, cenām. Man tika piedāvātas ļoti plašas izvēles iespējas. Īrnieku izvēlē viņš parādīja augstu profesionalitāti un adekvātu situācijas redzējumu.Palīdzība tika sniegta arī brīžos, kad radās jautājumi par darījuma norises procesu, administratīvi jautājumi (dažādās iestādēs), vai vienkārši - sadzīviski, piemēram: nepieciešamība saņemt manu piekrišanu, lai īrnieks varētu iekārtot dzīvokli atbilstoši viņa vēlmēm. Pāvels visus šos jautājumus atrisināja kvalitatīvi un operatīvi.""No 2014.gada vasaras es un mans dēls izmantojām nekustamā īpašuma speciālista Pāvela Fedotova kunga pakalpojumus, kad mēs pieņēmām lēmumu apmainīt mūsu divus dzīvokļus Rīgā pret māju. Darba procesā Fedotova kungs sevi pierādīja kā zinošu speciālistu, kurš var atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem gan par mūs interesējošām nekustamo īpašumu cenām, gan jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pirkšanu-pārdošanu. Viņa rīcība un darbs mums bija saprotams, nekas netika noklusēts. Ļoti labi tika organizēta dzīvokļu apskate, tikšanās ar potenciālajiem pircējiem - tikšanās laiks saskaņots, izdevīgs abām pusēm, bez liekas gaidīšanas un pietiekami intensīvs."If you want to find, sell or exchange your apartment then call us. Without any delays we will start the process of finding the best buyer or seller for you.

Choose the service ( buying, selling, buying+selling, transaction support) or contact me in any convenient way.


Contacts

Address:   Stirnu 1 - 65; Rīga; LV-1035

Telephone number:  +371 29734242  

E-mail:  pavel@fedotov.lv
Skype:  Pavel_fs
Website:   balticproperty.lv
Facebook:  facebook.com/balticproperty
Youtube:  youtube.com/user/balticproperty

Subscribe and receive news
and special offers: