Nodošana ekspluatācijā

Pakalpojuma apraksts

Mēs nodarbosimies ar jūsu projektu no sākuma līdz tā legalizācijai, nesaprotamu
papīru gūzma un dažādās valsts iestādes ir mūsu darbs.
Vasarnīcu, privātmāju nelegālās pārbūves legalizācija - negaidiet soda naudu
paziņojumus, sāciet dokumentu kārtošanu jau šodien.
Visu projektu (dokumentācijas) virzība tiek īstenota elektroniski, visu procesu Jūs
redzēsiet savā sadaļā mūsu mājaslapā, mēs reģistrējam katru soli, katru dokumentu
un veidojam atskaiti par Jūsu lietas pašreizējo stāvokli:

 • Nodošanas ekspluatācijā - kārtība;
 • Jūsu īpašuma atbilstība normatīviem;
 • Nepieciešamie akti, apliecinājumi, iesniegumi un veidlapas;
 • Projekta izmaiņu (atkāpju no projekta), risinājumi;
 • Mājas legalizācijas (mājas bez projekta), risinājumi;
 • Citi Jūsu īpašuma specifisku jautājumu risinājumi;

Tāpat koordinējam visus iesaistītos speciālistus, kuri ir nepieciešami Jūsu projekta
legalizācijai, piemēram: sertificēts elektriķis, energoaudits, skursteņslauķis,
topogrāfs, ģeologs, mērnieks, arhitekts, būvprojektētājs u.c


Kā tas notiek ?

Jūs sagatavojat speciālista izpētei:

 1. Mājas projekta dokumentāciju (Ja pieejama)
 2. Būvatļauju (Ja pieejama)
 3. Inventarizācijas lietu (Ja pieejama)
 4. Vēstules un citu dokumentāciju, ko izsniegusi būvvalde vai citas būvniecības procesā iesaistītās iestādes, puses (piem: akti par ūdensvada kanalizācijas, gāzes pieslēgumiem u.c.)
 5. Precīzākas informācijas saņemšanas ietvaros, vēlams būtu veikt mājas un tās pieguļošās teritorijas, žoga un citu būvju fotofiksāciju.

Konsultācijas process:

Konsultācijas gaitā, speciālists iepazīstas ar Jūsu dokumentāciju un sniedz Jums plaša spektra ieskatu, informācijā un soļos, "kas būtu jāsper" - ātrākai un efektīvākai, īpašuma nodošanai ekspluatācijā.


Nav bijis izstrādāts mājas projekts?

Izstrādājot mājas projektu arhitektam tiek noteikti noteikumi no būvvaldes, valsts un pašvaldību iestādēm u.c., attiecīgi pēc kurām vadoties var izstrādāt projektu kas ir atbilstoš visiem saistošajiem noteikumiem un pasūtītāja vēlmēm. Brīdī, kad māja ir uzcelta bez projekta - ir maza iespējamība, ka būvniecības laikā būvētājs ievērojis vispārējos saistošos noteikumus, būvniecības likumu un lbn, jo pavisam vienkārši, viņam nav bijis pamata tos pieprasīt būvvaldei un citām institūcijām. Sākotnēji tiek izskatīti iepriekš minētie jautājumi un tiek meklēts risinājums it visā, lai patvaļīgo būvniecību novērstu. Protams mājas īpašniekiem jārrēķinās, ka zīmējot mājas projektu pēc fakta, tas divkārt palielinās vidējā mājas projekta izmaksas.

Parakstieties, un saņemiet jaunumus un speciālus piedāvājumus: