Kā lētāk nopirkt dzīvokli

Katrs, kas vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, saskaras ar jautājumiem:

 • Vai darīt to pašam?
 • Vai uzticēt zinošam speciālistam?

Bieži vien dzīvokļa pirkšana ir atbildīgāks process nekā tā pārdošana. Katram dzīvoklim ir sava vēsture un iemesli, lai to pārdotu un ne vienmēr šie iemesli ir labi un skaisti. Tādēļ pērkot dzīvokli viss ir rūpīgi jāpārbauda.

Ja Jūs, pērkot dzīvokli, vēlaties sevi aizsargāt un noslēgt sev izdevīgu darījumu, Jums ir lieliska iespēja vērsties pie nekustamā īpašuma speciālista, kuram ir nevainojama reputācija.

Jāņem vērā arī tāds svarīgs moments, kā nekustamā īpašuma cena. Jo viena un tā paša dzīvokļa pārdošanas cenas starpība var svārstīties 20 % robežās vai pat vairāk. Summa nav maza, bet ja pērkot dzīvokli to var ietaupīt, tad kādēļ to nedarīt, izmantojot sava nekustamā īpašuma speciālista palīdzību.


Dzīvokļa pirkšana un nekustamā īpašuma speciālista palīdzība.

Nekustamā īpašuma speciālists Jums palīdzēs:

 1. Sameklēt Jūsu vēlmēm atbilstošu dzīvokli.
 2. Pārbaudīt visus dokumentus, kas saistīti ar šo dzīvokli.
 3. Aizsargāt Jūsu intereses un piedalīsies sarunās ar pārdevēju, piedalīsies līguma noslēgšanā un parakstīšanā, notariāli apstiprināmo dokumentu parakstīšanā.
 4. Parliecināties, ka dzīvoklis nav ieķīlāts, apgrūtināts ar saistībām un pienākumiem.
 5. Juridiski pareizi nostiprināt īpašuma tiesības.
 6. Piedaloties pirkuma samaksas veikšanā.

Patstāvīgi to visu veikt ir samērā sarežģīti. Vēl jo vairāk zinoša speciālista palīdzība un konsultācija šādā saspringtā situācijā – dzīvokļa pirkšanas laikā, ir ļoti nepieciešama, ja Jūs vēlaties sevi pasargāt no dažādiem nepatīkamiem "pārsteigumiem".

Vēlaties ietaupīt veicot darījumus ar nekustamo īpašumu?
Mēs varam Jums palīdzēt!

Mans uzdevums ir maksimāli ietaupīt Jūsu naudu pērkot dzīvokli, formējot dokumentus.

Kā tas ir iespējams? Man ir zināms, ka gandrīz 90 % pārdevēju palielina īpašuma cenu, salīdzinājumā ar tā patieso vērtību. Es ļoti labi orientējos nekustamo īpašumu cenās, ņemot vērā to atrašanās vietas, pieprasījumu un piedāvājumu konkrētajā vietā, īpašuma stāvokli u.tml.

Balstoties uz savu ilggadējo pieredzi esmu izstrādājis 5 efektīvas metodes, kuru pielietošana dod iespēju samazināt piedāvāto cenu.

Padomāsim – vai Jums būs patīkami, ja ar laiku Jūs uzzināsiet, ka savu dzīvokli varējāt nopirkt par 10-15 % lētāk? Šī nemaz nav tik maza summa! Ilustrācijai, kā es palīdzu saviem klientiem ietaupīt viņu naudu, es aprakstīšu dažus reālus piemērus, ar kuriem esmu saskāries savā darbā.

1. Dzīvoklis jaunbūvē

Pie manis vērsās klients ar lūgumu palīdzēt viņam iegādāties dzīvokli jaunceltnē. Dzīvokli viņš jau bija apskatījis un pieņēmis lēmumu to pirkt. Dzīvoklis atradās Purvciema jaunbūvju kompleksā. Diemžēl, dzīvokļa apskates laikā mans klients nevarēja novaldīt savas pozitīvās emocijas un apliecināja savu vēlmi iegādāties šo dzīvokli. Kad pircējs uzsāka sarunas par dzīvokļa cenu, pārdevējs, redzot pircēja ļoti lielo ieinteresētību un vēlmi nopirkt dzīvokli, bija nelokāms un cenu nesamazināja. Es, izskatot īpašuma dokumentus, noskaidroju, ka šī jaunbūvju kompleksa tiešais pārdevējs ir uzņēmus, kurš slēdz starpniecības līgumus ar nekustamā īpašuma speciālistiem un līgums paredz starpniecības pakalpojuma atlīdzību 4% no īpašuma pārdošanas cenas. Mēs noslēdzām līgumu ar kompāniju un pircējs ietaupīja 4% no 120000 euro.

2. Dzīvoklis senioram

No pieredzes zinu, ka vairāk kā puse no pircējiem pārdevēja norādīto cenu pieņem kā konstantu lielumu un nepieļauj domu, ka iespējams vienoties par cenas samazināšanu – mans klients, vecāka gadagājuma cilvēks, pārdeva savu dzīvokli. Līgums jau bija noslēgts un tuvojās pirkuma līgumā paredzētais dzīvokļa atbrīvošanas termiņš. Sterss bija acīmredzams – pārdotais dzīvoklis jāatbrīvo, bet jauns, uz kuru pārcelties, nav nopirkts. Pie manis klients vērsās ar jau atrastu dzīvokļa variantu – izvēlētais dzīvoklis bija ēkas 1. stāvā, kas atbilda mana klienta vēlmēm, ņemot vēra viņa vecumu un veselības stāvokli. Tiekoties ar pārdevēju izvēlētajā dzīvoklī, es noskaidroju, ka dzīvoklis ir pārdošanā jau vairāk kā gadu, dzīvokļa logi ir ziemeļu pusē, aiz sienas ir lifta šahta un dzīvokļa stāvoklis, maigi sakot, ir slikts. Pēc parrunām ar dzīvokļa pārdevēju mēs vienojāmies par cenas samazināšanu no 26000 euro uz 23000 euro. Iegūto cenas satrpību mans klients izmantoja logu un santehnikas nomaiņai, “vieglam” kosmētiskajam remontam.

Kā man izdodas īsā laikā Jums atrast vislabākos variantus?

Ar mani komandā strādā vairāki jaunie profesionāļi, kuri spēj atrisināt viņiem uzticētos uzdevumus visīsākajā laikā. Domāju, ka tas ir iespējams pateicoties ilggadīgajā darbā gūtajai pieredzei un izstrādātai sistēmai.

Vidējais termiņš atbilstoša dzīvokļa atrašanai Rīgā ir 3 nedēļas.

{ Mūsu rekords – Klientam viņa vēlmēm atbilstošs dzīvoklis tika atrasts 2 dienu laikā. Šeit gan jāsaka liels paldies mūsu klientam, jo viņš maksimāli precīzi spēja formulēt savas vēlmes. }


Kā mēs meklējam dzīvokļus?

 1. Noskaidrojam Jūsu vēlmes.
 2. Meklējam atbilstošus variantus.
 3. Sagatavojam sameklēto dzīvokļu sarakstu, pārbaudam dzīvokļu dokumentus.
 4. Pēc saraksta, kopā ar klientu dodamies apskatīt dzīvokļus. Fiksējam apskates rezultātus kantrollapā.

 5. Neliela atkāpe! Jau pēc trešā dzīvokļa apskates, Jūs diez vai atcerēsieties kādā krāsā bija pirmā dzīvokļa virtuves sienas, tādēļ mēs esam izstrādājuši un sagatavojuši, tā saucamās, kontrollapas kurās Jūs pēc 10 baļļu sistēmas atzīmējat, kas Jums katrā apskatītajā dzīvoklī ir paticis, kas ne visai,. Tas Jums dos iespēju vakarā apspriest un izvērtēt redzētos dzīvokļus – vai mainīt logus 2. variantā, vai tomērt labāk izvēlēties 3. stāva dzīvokli 7. variantā.

 6. Dzīvokļa izvēle un vienošanās par rokas naudas maksājumu.
 7. Pārbaudam īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus un komunālo maksājumu parāda neesamību/esamību.
 8. Darījuma sagatavošana. Darījuma konta apkalpošanas līgums, Rokas naudas līgums, Pirkuma līguma sagatavošana (ar Jūsu interešu aizstāvību).
 9. Darījuma konta apkalpošanas līguma trīspusēja parakstīšana un pirkuma maksas ieskaitīšana darījuma kontā.
 10. Pirkuma-pārdevuma darījuma noslēgšana, kā rezultātā tiek parakstīts divpusējs nekustamā īpašuma Pirkuma līgums.
 11. Jūsu īpašuma tiesību nostiprināšana un Pirkuma līguma reģistrācija - dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatu nodaļā. Tiesneša lēmums 10 darba dienu laikā.
 12. Noslēgums. Galīgais norēķins.
 13. Pārbaudam visus bijušā dzīvokļa īpašnieka rēķinus-veiktos maksājumus; salīdzinam skaitītāju rādījumus un parakstam dzīvokļa Pieņemšanas – nodošanas aktu.

Ko vēl es Jums vēlos pateikt?

Savā darbā darījumos ar nekustamiem īpašumiem esmu saskāries ar dažādiem "zemūdens akmeņiem".

Piemēram, klientam ir ļoti iepaticies nekustamais īpašums, bet īpašuma dokumenti iztrūkst un/vai nav sakārtoti. Šajā gadījumā mēs aktīvi iesaistamies procesā un palīdzam sakārtot dokumentus, lai veiksmīgi varētu noslēgt darījumu. Tas viss tiek darīts, lai mūsu klienti pēc īpašuma iegādes nesaskartos ar nepatīkamām problēmām.

Mēs savus klienus aizsargājam, viņi jūtas un ir drošībā. Vēl jo vairāk, es par savu darbu uzņemos finansiālu atbildību:

 • Ja līdz nekustamā īpašuma Pirkuma līguma noslēgšanas un parakstīšanas brīdim Jūs nebūsiet saņēmuši dokumentus, kas sniedz pilnvērtīgu informāciju par šo īpašumu Jums ir tiesības neveikt maksājumus par manis sniegtajiem pakalpojumiem. Bez tam es apņemos Jums kompensēt par savu nolaidību, samaksājot Jums EUR 250,00.
 • Ja es, pēc savstarpēji noslēgtā un parakstītā līguma, pirmās nedēļas laikā nepiedāvāšu Jums apskatei dzīvokļu variantus, ievērojot līgumā minētos kritērijus, es Jums samaksāšu kompensāciju EUR 250,00.
 • Ja 3 gadu laikā, pēc savstarpēji noslēgtā un parakstītā līguma līgumsastību izpildes, Jums radīsies juridiska rakstura sarežģījumi kuru iemesls būs mana kļūda un/vai nolaidība un/vai manis uzņemto saistību neizpilde vai daļēja izpilde, es Jums garantēju saņemtās atlīdzības atmaksu divkāršā apmērā, nekavējoties pēc Jūsu pamatotā pieprasījuma saņemšanas.

Manis sniegtās garantijas par Jūsu interesēs paveikto darbu apliecina manu cieņu pret maniem klientiem un darbu, kuru es veicu.

Pērkot dzīvokli mūsu komisija ir EUR 500,00.


Mēs ne tikai meklējam Jums iegādei labāko dzīvokli, bet arī palīdzam ietaupīt Jūsu naudu. Šī ir mūsu – nekustamā īpašuma kompānijas, viena no galvenajām iezīmēm.

Salīdzinoši bieži atlīdzība, kuru mēs saņemam par savu darbu, ir nesalīdzināmi mazāka par to naudu, kuru mēs Jums ietaupam.

Ar bankas dalību dzīvokļa pirkuma klasiskā shēma - hipotēka

Ar bankas dalību dzīvokļa pirkuma klasiskā shēma - hipotēka

Gribat pirkt dzīvokli un Jums ir nepieciešams nekustamā īpašuma speciālists – zvaniet 29 73 42 42. Lai pieņemtu lēmumu par mūsu pakalpojumu pieņemšanu, Jūs varat saņemt bezmaksas konsultāciju un novērtēt mūsu profesionālās zināšanas.

Parakstieties, un saņemiet jaunumus un speciālus piedāvājumus: