Pārdot dzīvokli ātri un par augstu cenu? Tas ir iespējams

Pēc Jūsu domām, kuri darījumi ar nekustamo īpašumu tiek uzskatīti ar sarežģītākajiem? Bez šaubām, tie ir nekustamo īpašumu pārdošanas darījumi. Tam varētu būt šāds izskaidrojums: ikviens vēlas savu īpašumu pārdot ātri un saņemt par to iespējami augstāko cenu – visbiežāk tā ir daudz augstāka par vidējo tirgus cenu. Piekrītat, no pārdevēja viedokļa, tās ir pretrunīgas prasības. Šīs pārdevēja prasības ir gandrīz neiespējamas, ja pārdevējs ir nolēmis tās veikt patstāvīgi. Taču daudz iespējamākas tās ir, ja ar pārdošanu nodarbosies pieredzējis nekustamā īpašuma speciālists. Brīnumus dara padziļinātas zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu un cilvēku psiholoģiju. Ir iespējams dzīvokli pārdot 1,5-2 mēnešu laikā, saņemot par 10 % augstāku maksu nekā tā vidējā vērtība.

Jums tas ir ne tikai acīm redzams materiālais ieguvums, bet arī tiek ietaupīti Jūsu spēki, laiks un nervi.

Fedotovs, esmu specializējies dzīvojamo nekustamo īpašumu pārdošanā, kuru tirgus cena ir virs EUR 10 000. Mans darba stāžs un pieredze darbā ar nekustamiem īpašumiem ir vairāk kā 7 gadi. Šai laikā esmu veicis 300 dzīvokļu un māju pārdošanas darījumus. Maksimālā pārdotā nekustamā īpašuma cena – EUR 380 000. Esmu pārliecināts par saviem spēkiem un iespējām, tādēļ varu garantēt, ka:

 • Jūs par savu nekustamo īpašumu saņemsiet tā maksimālo reālo cenu;
 • pirmie potenciālie pircēji būs 14 dienu laikā;
 • dzīvokļa pārdošanas maksimālais termiņš, pēc mūsu savstarpējā līguma noslēgšanas – 2,5 mēneši;
 • pirkuma-pārdevuma darījums būs pinīgi atklāts un saprotams visiem tā dalībniekiem.

{ Starp citu, mans personīgais dzīvokļa pārdošanas rekords ir – divas dienas, es to piedāvāju dzīvokļa kaimiņam un viņš apvienoja divus dzīvokļus. }


Kā es rīkojos, lai pārdotu dzīvokli. Mana darba secība

 • Jūsu īpašums (dzīvoklis, māja un/vai zeme), kas ir mūsu datu bāzē, ir prioritārs un potenciālie pircēji ar to tiek iepazīstnāti pirmkārt, jo mums par Jūsu īpašumu ir visa nepieciešamā informācija un to pienācīgi varam prezentēt.
 • Jūsu īpašuma reklāma tiks izvietota interneta vietnes populārākajās mājaslapās.
 • Jūsu īpašuma pārdošanas reklāma var tikt izvietota arī citu valstu informatīvajās mājaslapās.
 • Ja tiek pārdota zemes un/vai māja, tiek izvietoti arī baneri ar īpašuma cenu un tālruņa numuru.
 • Šobrīd uzņēmuma datu bāzē ir 2130 sadarbības partneru, potenciālo pircēju, interesentu u.tml. kontakti uz kuriem reizi mēnesī tiek nosūtīta informācija par pārdošanā esošajiem īpašumiem.
 • Aptuveni 60 000 informatīvās lapiņas par pārdošanā esošajiem īpašumiem reizi vai divas reizes mēnesī tiek izplatītas Rīgas mikrorajonos.
 • Pārdošanā esošie nekustamie īpašumi tiek arī reklamētu drukātajos plašsaziņas līdzekļos (laikrakstos, žurnālos).

Sīkāk darba procesu var aplūkot tabulā:

Darba process tabula

Vēlos, lai Jūs zinātu, ka darba procesā es aizstāvu un darbojos Jūsu un tikai Jūsu interesēs. Viens no maniem darba principiem ir - pilnīgi atklāta informācija manam klientam. Lai to nodrošinātu es informāciju par saņemtajiem telefona zvaniem; īpašuma apskati; pircēju jautājumiem, izteiktajiem aizrādījumiem un vēlmēm, pierakstu savā žurnālā, lai turpmāk šo informāciju varētu apspriest kopā ar Jums.

Profesionāla nekustamā īpašuma speciālista darba principi:


 1. Sākums: iepazīšanās un Jūs izteikto vēlmju analīze.
 2. Uzdevuma risināšanas varianti.
 3. Sadarbības līguma noslēgšana. Līgumā tiek atrunāti visi sadarbības nosacījum, t.sk. Īpašuma pārdošanas nosacījumi, termiņi, garantijas, nekustamā īpašuma aģenta un Jūsu pienākumi, atbildība.
 4. Nekustamā īpašuma aģenta pienākums – apkopot visus darījumam nepieciešamos dokumentus.
 5. Jūsu īpašuma novērtēšana, ņemot vērā tā brīža reālo situāciju nekustamā īpašuma tirgū (tirgus cenu).
 6. Veidlapas "Nekustamā īpašuma apraksta veidlapa" aizpildīšana.
 7. Fotosesija: dzīvokļa fotografēšana.
 8. Mārketinga stratēģijas izstrāde potenciālo pircēju piesaistei.
 9. Nekustamā īpašuma speciālista darbs: informatīvo materiālu izvietošana (reklāma), dzīvokļa atrādīšana potenciālajiem pircējiem.
 10. Atskaite klientam par paveikto. Par atskaites termiņiem vienojas individuāli.
 11. Pirkšanas-pārdošanas darījuma nosacījumu saskaņošanas ar potenciālo pircēju.
 12. Vispusīga darījuma norises asistēšana no sākuma līdz beigām – līdz brīdim, kad Jūs saņemat pirkuma maksu un tiek parakstīts īpašuma Pieņemšanas-nodošanas aktu.

Pārdot dzīvokli ātri un par augstāko cenu? Tas ir iespējams

Es nemaldinu savus klientus, sakot, ka varu pārdot viņu īpašumu 2 mēnešu laikā un, ka pirkuma maksa var būt par 10 % augstāka. Tas ir reāli un to apliecina konkrēti gadījumi:

1. Gadījums
Vidējā tirgus cena nelielai ārpilsētas mājai tika noteikta EUR 85 000. Man izdevās šo īpašumu pārdot par EUR 88 000 un mans klients varēja nopirkt trīsistabu dzīvokli.

2. Gadījums
Mantinieki nolēma pārdot no vecmāmiņas mantoto dzīvokli. Dzīvoklis atradās ēkas 4. stāvā un bija nolaists. Šim dzīvokli atradu pircēju un dzīvoklis tika pārdots par EUR 2 000 dārgāk, jo tas tika nopirkts, lai ātrāk izmitinātu privātmājas īrniekus. Pirkuma maksu samaksāja atbrīvojamās mājas īpašnieki.

3. Gadījums
2006. gadā nekustamā īpašuma "buma laikā" mans klients jaunceltnē nopirka dzīvokli ar "pelēko apdari" - betona grīda, komunikāciju ievadi, griesti, apkures radiatori un bez starpsienām. Diemžēl, remontam naudas vairs nepietika un 5 gadus šis dzīvoklis "stāvēja tukšs". Toties izdevumi – EUR 480 ikmēneša hipotekārais maksājums un gandrīz EUR 3000 gadā par komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu. Ar klientu mēs izskatījām dažādas iespējas un sameklējām dzīvoklim īrnieku ar kuru tika noslēgts ilgtermiņa īres līgums. Saskaņā ar īres līguma nosacījumiem īrnieks dzīvokļa labiekārtošanā ieguldīja EUR 6 500 un apmaksāja ikmēneša komunālos pakalpojumus un apsaimniekošanas izdevumus. Īres līgumā arī tika paredzēts termiņš, kurā īrniekam ir jāuzsāk veikt maksājumi par īri.

Mana darba moto – esmu savu klientu sabiedrotais, strādāju ievērojot un aizsargājot viņu intereses, un ar mērķi - ka mans klients vienmēr būs ieguvējs.

Cik maksā mani pakalpojumi?

Samaksa par manu darbu – no 4 līdz 7 procenti no darījuma summas. Šajā maksā ir iekļauti visi izdevumu, kas saistīti ar pircēja meklēšanu un īpašuma pārdošanu. Viss ir atklāti un godīgi.

Samaksa tiek veikta saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem, Jums izdevīgā kārtībā:

 • Avanss – EUR 0
 • Norēķins – pēc pirkuma-pārdevuma darījuma un ar nosacījumu, ka Jūs esat saņēmis pirkuma maksu par pārdoto īpašumu.

Manas finansiālās garantijas Jūsu interešu aizsardzībai:

 • EUR 100 – kompensācija, ja pēc Sadarbības līguma noslēgšanas un parakstīšanas 5 dienu laikā netiks izvietota Jūsu īpašuma pārdošanas reklāma.

Sadarbībā ar mani Jūs saņemsiet garantētu rezultātu – Jums finansiāli izdevīgu un īsā termiņā. Piezvaniet man +371 29 73 42 42 vai atsūtiet e-pastu - pavel@fedotov.lv un mēs pārrunāsim un apspriedīsim Jūsu situāciju.

Jau šo sarunu procesā (sarunā pa telefonu vai e-pastu sarakstē) Jūs varēsiet izdarīt secinājumus par mani kā speciālistu un manām zināšanām.

P.S. Piezvaniet tūlīt, lai jau rīt mēs varētu uzsākt Jūsu īpašuma pārdošanas procesu!Dzīvokļa pārdošanas klasiskā un vienkāršotā shēma

Dzīvokļa pārdošanas klasiskā un vienkāršotā shēma


Parakstieties, un saņemiet jaunumus un speciālus piedāvājumus: