Новости недвижимости

Maksāsim dārgāk par stāvēšanu mēnešiem garās rindās uz kadastrālo uzmērīšanu

Valsts zemes dienestam (VZD) nav paveicies, ka dienestam jāprasa atļauja palielināt savu pakalpojumu tarifus laikā, kad sabiedrību jau satracinājusi dienesta nespēja veikt savu pienākumus.

2022. gada 1. oktobrī stāsies spēkā prasība piemērot maksimālo 3% likmi nekustamā īpašuma nodoklim par ekspluatācijā nenodotām būvēm, kuru būvniecība uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim un tādējādi pārsniegts maksimālais normatīvajos aktos paredzētais astoņu gadu termiņš būvniecības pabeigšanai. Prasība ierobežot būvniecības ilgumu nav grābta no gaisa, bet no pieredzes par daudzu iedzīvotāju un uzņēmumu izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas, gadu desmitiem izmantojot dzīvošanai vai citiem mērķiem it kā nepabeigtus celtniecības objektus. Tāpēc ieviests termiņš, līdz kuram būvēm vai nu jābūt nodotām ekspluatācijā, vai jāpagarina būvatļauja, pierādot to, ka nelegāla būves ekspluatācija nenotiek. Jebkurā gadījumā dokumentu sakārtošanai nepieciešama būvju kadastrālā uzmērīšana, uz ko monopoltiesības piešķirtas Valsts zemes dienestam.

Valsts iestāde ignorē likumus


Diemžēl VZD ir izrādījies nespējīgs veikt savas funkcijas, ja ar to izpildi saprot darbu veikšanu likumā noteiktos termiņos: “VZD sistemātiski pārkāpj likuma prasību par darbu izpildes termiņu. VZD mājaslapā norādīts, ka nepieciešamās darbības tiek veiktas 25 vai 32 darba dienu laikā atkarība no ēkas kubatūras, lai gan Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 9. punkts nosaka vēl īsāku termiņu.

Taču realitātē šie termiņi tiek kavēti pat par astoņiem mēnešiem,” liecina nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits (attēlā).

Ja ne juridiski, tad sadzīviski VZD var atgaiņāties no tiem, kuri tagad cenšas sakārtot dokumentāciju saviem astoņus un daudz ilgāk nekā astoņus gadus ilgušajiem būvdarbiem un būvēm.

Valsts kanceleja


VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka (attēlā) atsaucas uz tādu kuriozu, ka senākās būves, kuras īpašnieki tagad cenšas legalizēt, sāktas celt pagājušā gadsimta 60. gadu otrajā pusē. Savukārt tipiskais ilgbūvētājs ir tā saukto “trekno gadu” būvniecība buma upuris. Juridiski un varbūt arī fiziski viņš sāka celtniecību pirms 2008. gada, kurā būvniecību nācās apturēt. Daudzi tādi būvobjekti pēc tam ceļojuši no rokas rokā, pirkti un pārdoti ar atlaidēm, bet bez pienācīgi sakārtotiem dokumentiem, par ko tagad nākas maksāt būvju aktuālajiem īpašniekiem.

Veco būvju vecajiem un arī jaunajiem saimniekiem var norādīt, ka viņi pie savām finansiālajām nepatikšanām paši vainīgi, jo prasību sakārtot šo būvju dokumentus valsts tik tiešam pasludināja savlaicīgi. Cita lieta ir jaunbūvju īpašnieki, kuri tagad nolikti vienā rindā ar visiem citiem uzmērīšanas pieteicējiem. Viņiem jācieš par to, ka valsts nav spējīga pildīt pati savu likumu prasības kaut vai ar likumu sakārtošanas metodi. Ar to konkrētajā gadījumā domāta rindu sakārtošana. No valsts puses tikai tāds labais darbs, ka V. Narnicka esot uzrunājusi Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai pašvaldības ir “saprotošākas pret saviem iedzīvotājiem šajā jautājumā". Ar to būtu jāsaprot maksimālās nodokļu likmes neiekasēšanu no tiem, kuri spēj pierādīt, ka sakārtos savu būvju dokumentus, tiklīdz būs izstāvējuši VZD rindu. Tāda labdarība pašvaldībām nozīmētu papildu darbu, korupcijas riskus un izredzes dabūt brāzienu no Valsts kontroles, ka pašvaldības nepilda likuma prasības. Lai reāli atliktu paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanu tiem, kuri VZD rindā iestājušies, šāda atlikšana bija jāparedz likumā, kur šādiem gadījumiem rezervēta rubrika ar nosaukumu “pārejas noteikumi”. Tomēr ne ierēdņi, ne politiķi nav sevi apgrūtinājuši ar padomāšanu par valsts iestāžu spējām pildīt likuma prasības.

Kurš pirmais sauks VZD uz tiesu?


Visticamāk, ka ne VZD, ne citas instances nemaz nezināja, kāds izrādīsies reālais pieprasījums pēc kadastrālās uzmērīšanas. Par to liek domāt VZD nespēja atbildēt uz “Neatkarīgās” jautājumiem, cik lielā mērā līdz šim brīdim - līdz novembra beigām - ir izsmeltas vai nav izsmeltas ilglaicīgo būvju rezerves? Vai uzmērīšanas pieteikumu daudzums tagad jau atgriezies normālā līmenī un vai rinda uz uzmērīšanu sākusi sarukt? Uz to ir tikai pilnīgi neko neizsakoša atbilde, ka “piesakot būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu klientiem ir jārēķinās ar gaidīšanu rindā vairāku mēnešu garumā”: varbūt divu mēnešu, bet varbūt 20 mēnešu ilgumā vai kā savādāk - kā nu paveiksies VZD un katram no tā klientiem. A. Šmits izsakās tikai tik tālu, ka “kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājs meklē iespēju paātrināt VZD darbu, dāsni atalgojot ierēdņus”. Droši vien, ka šādi meklējumi ne visiem un vienmēr, bet tomēr noved arī līdz atradumiem.

Noteikti nav paveicies tiem, kuri nebūt nav kavējušies ar vēršanos VZD gadu un gadu desmitu garumā. Ilustrācijai der A. Šmita minēts piemērs ar privātmājas būvniecību. Maz ir cilvēku, kuri to spēj bez bankas kredīta. Kredīta saņemšanas kārtība ir tāda, ka apbūves zemei jāpiesaista potenciālās mājas pamati, kas kopā ar apbūves gabalu veido īpašnieka pašfinansējumu. Tādā veidā banka, izsniedzot kredītu, reģistrē hipotēku visam īpašumam. Bet, lai saņemtu piešķirto aizdevumu, īpašniekam VZD jāpasūta pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana un, vēlreiz citējot VZD atrakstīšanos, “klientiem ir jārēķinās ar gaidīšanu rindā vairāku mēnešu garumā". Atliek tikai cerēt, ka VZD neizteiks mēnešos gadus, bet augstas inflācijas apstākļos arī ar mēnešiem pietiek, lai objekts (nebūt ne tikai privātmājas) vairs neiekļautos tāmē, ko pasūtītājs spējīgs apmaksāt.

“To bezspēcību, kas īpašniekiem jāpiedzīvo VZD, nevar aprakstīt, tādēļ vienīgais saprātīgais risinājums ir vērsties tiesā ar prasību par nodarīto zaudējumu piedziņu,” aicina A. Šmits.

Jā, jā, viss kļūs dārgāks


Pakļaujot inflācijas radītajām ciešanām savus klientus, VZD nolēmis vismaz pats no tām izvairīties, ceļot savu pakalpojumu tarifus. V. Narnicka tarifu celšanu sāka publiski gatavot pirms dažām nedēļām, piesakot to caur aģentūru LETA. Tarifu pieaugums būšot mazāks par dažām reizēm, bet lielāks par dažiem procentiem. Tātad izteikšanās jau zināmajā maksimāli nekonkrētajā VZD stilā par rindām “vairāku mēnešu garumā”.

Uz lūgumu konkretizēt tarifu palielināšanas plānus “Neatkarīgā” saņēma tikai stāstu, kam nevar nepiekrist: “Ņemot vērā, ka VZD sniegto pakalpojumu cenas pēdējo reizi bija aprēķinātas un noteiktas 2014. gadā, saskaņā ar noteiktajiem izdevumiem par precēm, pakalpojumiem, un tajā skaitā arī nodarbināto atlīdzību, tad pakalpojumu izmaksas šobrīd jau neatbilst faktiskajām pakalpojumu izmaksu pieaugumam 2022. gadā. Tāpēc ir uzsākts pakāpenisku maksas pakalpojumu izcenojumu pārskatīšanu atbilstoši to aktuālajām izmaksām”. VZD pamanījās ne ar vienu vārdu un kur nu vēl ar skaitli brīdināt, kad un ar ko “izcenojumu pārskatīšana atbilstoši to aktuālajām izmaksām” beigsies.

Apmaksāsim “labbūtību un izaugsmi”!


Ja VZD atbilde vispār kaut kam der, tad kā uzskates līdzeklis Latvijas Bankas un komercbanku speciālistiem, kuriem “runāt par inflāciju, nepieminot naudas drukāšanu - jaunais lojalitātes apliecinājums” (https://neatkariga.nra.lv/ekonomika/397529-runat-par-inflaciju-nepieminot-naudas-drukasanu-jaunais-lojalitates-apliecinajums). VZD izdevies ļoti jauki aprakstīt inflācijas spirāles griešanos, ko Eiropas Centrālās bankas veiktā eiro refinansēšanas likmes paaugstināšana vai nu neietekmē vispār nekā, vai paātrina.

Savukārt VZD klientiem, kuriem turpmāk būs jāmaksā vairāk par laikā nesaņemtiem pakalpojumiem, jāielāgo, ka papildu maksa tikšot novirzīta ne iestādes ierēdņu barošanai, bet daudz cēlākiem mērķiem: “Lai VZD sasniegtu izvirzītos stratēģiskos mērķus, kuri paredz, ka VZD dienests kļūs par stratēģisko partneri viedai Latvijas teritorijas pārvaldībai ar skaidru redzējumu par to, ka dienests ikvienam sniedz ērtus, labi saprotamus, sasniedzamus un uz sabiedrības interesēm vērstus pakalpojumus. To plānojam ieviest paredzot četras mūsu darbības galvenās prioritātēs, kas aptver datu un procesu pārvaldību, pakalpojumus, sadarbību ar partneriem un darbinieku labbūtību un izaugsmi.”


https://neatkariga.nra.lv/izpete/398436-maksasim-dargak-par-stavesanu-menesiem-garas-rindas-uz-kadastralo-uzmerisanu

Thu, 01 Dec 2022 11:20:00 +0000

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas gadījumā būs nodokļu atvieglojumi

Saeima 20.oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātos grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas nosaka nodokļu atvieglojumus piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas gadījumā.

Izmaiņas likumā nosaka neaplikt ar nodokli ienākumu, ko zemes atsavināšanas gadījumā saņems zemesgabala īpašnieks.

Pieņemtie grozījumi bija jāveic, ņemot vērā iepriekš parlamentā pieņemto Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Tas nosaka kārtību, kādā izbeidz piespiedu dalīto īpašumu un izveido vienotu nekustamo īpašumu, teikts grozījumu anotācijā.

Izmaiņas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Mon, 14 Nov 2022 14:00:00 +0000

Пора достраивать!


Владельцы недостроенных домов должны до конца 2022 года завершить строительные работы и сдать строения в эксплуатацию. Если этого не сделать, собственнику грозит существенное повышение налога на недвижимость. Руководитель Строительной инспекции Елгавского самоуправления Наталия Любина рассказала о нюансах сдачи нововстройки в эксплуатацию.

Важно знать: своевременно сдать дома-новостройки в эксплуатацию необходимо ВСЕМ жителям Латвии независимо от того, на территории какого самоуправления они проживают. В противном случае любому собственнику грозит повышение налога на недвижимость. 

 Время не ждет!

– Когда надо сдать в эксплуатацию дом тем, кто начал строительство до 1 октября 2014 года? И когда это надо сделать тем, кто начал строительство после 1 октября 2014 года?

– В 2014 году в нашей стране действительно изменилось строительное законодательство, которое определяло срок, данный на строительство и сдачу дома в эксплуатацию. Теперь, по новым правилам, на строительство дома отводится восемь лет. Поэтому все латвийцы, которые получили разрешение на строительство до 1 октября 2014 года, обязаны сдать дома в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. В свою очередь разрешения на строительство дома, выданные после 1 октября 2014 года, тоже действуют восемь лет после дня выдачи.

– Что произойдет, если дом в срок не будет сдан в эксплуатацию?

– Владельцам таких домов уже с октября по всей стране начнут начислять повышенный налог на недвижимость – 3%.

– Как будет вычисляться сумма налога? С кадастровой стоимости недостроенного или не сданного в эксплуатацию дома или со стоимости земли?

– Рассуждая логически, если здание нигде не зарегистрировано, например в Земельной книге, и у него нет инвентаризационного дела, значит, не ясна его площадь (и кадастровая стоимость. – Прим. ред.). А это, в свою очередь означает, что не с чего подсчитывать налог.

Поэтому в этом случае повышенный налог (3%), скорее всего, будет начисляться на землю, на котором построен дом, вовремя не сданный в эксплуатацию. А вот когда появится инвентаризационное дело недостроенного и/или не сданного в эксплуатацию дома, то повышенный налог будет исчисляться исходя из стоимости дома.

Важно понимать, что налог начисляет не Стройуправа, а финансовый отдел самоуправления (например, в Рижской думе это Управление по доходам самоуправления. – Прим. ред.).

«Но это же не опасно!»

– Представим ситуацию: жилой дом достроен с отступлениями от утвержденного проекта и поэтому не сдан в эксплуатацию. Его владельцы годами жили в доме, не сдавая его в эксплуатацию. Что вы можете им посоветовать?

– Владелец дома обязан либо заказать измененный проект дома (в соответствии с отступлениями от изначального проекта), либо УСТРАНИТЬ нарушения и после этого сдать дом в эксплуатацию. Если он не сделает ни того, ни другого, его ждет повышенный налог.

– Если при строительстве дома были допущены отступления от строительного проекта, которые никак не влияют на крепость строения и безопасность жителей, проект все равно надо менять или устранять отступления от первого варианта?

– Конечно! Все то, чего нет в проекте, считается нарушением, даже при условии, что ничего опасного эти нарушения не несут.

– В каких еще случаях нужен новый проект?

– Если строительство вообще не начато, то срок действия проекта заканчивается через пять лет после его утверждения.

Важно знать!

После сдачи дома в эксплуатацию у владельца по документам появляется новый объект недвижимости. В этом случае он может потерять статус малоимущего или нуждающегося.

Разрешение от соседа

– Любые ли изменения в строительном проекте дома разрешено узаконить?

– Каждый случай индивидуален. Если изменения в проекте дома, которые возникли в результате строительства, не противоречат нормативам нынешнего строительного законодательства, то разрешено легализовать изменения к предыдущему проекту. Ну а если противоречат, то это другой разговор. Например, несколько лет назад минимальным расстоянием от дома до границы соседского участка (до забора соседей) было три метра. А сегодня – уже четыре метра.

– Что делать владельцу не сданного в эксплуатацию здания, если его дом стоит на расстоянии менее четырех метров от соседской земли?

– Тут выход только один: идти к соседу и просить у него письменно подтвердить, что он не против такого нарушения. Но если сосед против, то владелец дома попадает в ловушку, которую сам для себя создал: ему придется сносить дом, потому что такой дом мы в эксплуатацию не примем.

– Допустим, когда владелец не сданного в эксплуатацию дома получал разрешение на строительство и утверждал проект, законное расстояние от дома до границы соседей составляло три метра. А сейчас минимум четыре метра. Надо ли и в этом случае просить согласия у соседа на трехметровое расстояние?

– Если дом построен без нарушений, без отступления от утвержденного ранее проекта, то при принятии дома в эксплуатацию мы будем ориентироваться на те нормы закона, которые действовали при утверждении проекта. Но если дом построен с отступлениями от проекта, то эти отступления надо узаконить, а также заручиться согласием от соседа. 

Замечу, что в настоящее время закон обязывает согласовывать с соседями даже расстояние от вашего канализационного колодца до границы соседской земли. Раньше такого требования не было. Поэтому, если дом был построен с нарушениями, то их надо исправить (или сделать изменения к предыдущему проекту), а также получить согласие соседа на то, что вблизи его участка находится канализационный колодец. Без этого дом не будет принят в эксплуатацию. Заверения владельца дома, что он уже десяток лет так живет и сосед ни разу не выразил возражений по поводу близости канализационного колодца, в расчет приниматься не будут.

– Какое минимально разрешенное расстояние от канализационного колодца до границы соседской земли?

– Три метра от края канализационного кольца.

Вопрос о веранде

– Представим ситуацию: в 1980-е годы человек начал строить дом по утвержденному проекту. Во время строительства он решил пристроить к дому веранду, которой в проекте не было. Но во всем остальном дом в точности соответствует проекту. Сможет ли он сдать дом в эксплуатацию?

– Нет. Сначала ему надо легализовать веранду, то есть сделать изменения в проекте, и только потом сдать дом в эксплуатацию.

– А если веранда будет построена уже после сдачи дома в эксплуатацию, ее придется легализовать?

– Конечно, придется, так как мы, в числе прочего, контролируем дома, уже сданные в эксплуатацию. Веранда означает увеличение площади, а значит, и увеличение налога на недвижимость. 

«А мансарду я решил не строить!»

– Обратная ситуация. В согласованном проекте дома значилась большая мансарда. Но во время строительства владелец дома решил, что мансарда ему не нужна и построил дом без нее. Можно ли такой дом сдать в эксплуатацию?

– Конечно, но только после изменения проекта дома, исключив из него мансарду. Замечу, что для владельца дома изменение проекта тоже выгодно, так как отсутствие мансарды означает меньший размер налога на недвижимость.

– Наш читатель давным-давно решил построить двухэтажный дом в расчете, что там будут жить и его дети с внуками. Но дети уехали за рубеж и читатель построил одноэтажный дом. В нем все точь-в-точь как в утвержденном проекте, но нет второго этажа. Вы примете такой дом в эксплуатацию?

– Не примем до тех пор, пока он не сделает изменения в проекте дома. Но новое разрешение на строительство ему получать не надо. 

 • Самое важное!Максимальный срок выполнения строительных работ составляет восемь лет с момента получения отметки в разрешении на строительство.
 • Правила распространяются на все объекты строительства по всей Латвии – особняки, хозяйственные постройки или садовые домики, – на которые выдано разрешение на строительство до 1 октября 2014 года и в которых не указан максимальный срок выполнения строительных работ.
 • Если проект или разрешение на строительство не сохранились, то владельцу необходимо проверить, был ли план согласован со строительным управлением и получено ли разрешение на строительство.
 • Если здание построено давно, его техническое состояние необходимо оценить: этим занимаются дипломированные специалисты (инженер-строитель или архитектор).
 • При невозможности ввести здание в эксплуатацию до 1 октября 2022 года строительными нормами предусмотрено продление срока действия разрешения. Но в этом случае собственник должен платить повышенный налог на недвижимость в размере 3% от кадастровой стоимости недвижимости.

Внутренней отделки нет, но жить можно!

– Разрешено ли сдавать в эксплуатацию дом, в котором нет внутренней отделки и дверей между комнатами?

– Чтобы жилой дом приняли в эксплуатацию, в нем должны быть закончены общие строительные работы. Это означает, что должен стоять каркас дома, должна быть сделана крыша, водосточные трубы и оформлены все четыре фасада. Все виды обязательных коммуникаций: отопление, электричество, канализация должны быть не только подведены к дому, но и введены в него. Кроме того, в доме должна быть закончена отделка кухни, как минимум одной жилой комнаты и одного санузла.

Если говорить о благоустройстве территории (это тоже принимается во внимание при сдаче дома в эксплуатацию), то на территории со стороны улицы не должно лежать ни строительного мусора, ни какого-то другого. Другими словами, территория должна быть настолько благоустроена, чтобы женщина в туфлях на каблуках могла со стороны улицы зайти в дом.

– Можно ли сдать дом в эксплуатацию, в котором нет отопления? Владелец дома говорит, что газовый котел установит поздней осенью, а дом в эксплуатацию просит принять уже сейчас – в мае...

– Такой дом в эксплуатацию мы не примем. Все коммуникации к дому должны быть подведены и функционировать.

Срок разрешения на строительство

– Если разрешение на строительство было выдано 20 лет назад и срок этого разрешения истек, нужно ли получать новое разрешение перед тем, кто сдать дом в эксплуатацию?

– Если дом был построен в соответствии с проектом, то новое разрешение до октября 2022 года получать не надо. А значит, дом может быть принят в эксплуатацию.

– Наш читатель рассказал, что его дом начал строить отец, он же получил разрешение на строительство и оформил проект дома. После смерти отца наш читатель стал владельцем дома и достроил его. Ждут ли его какие-то проблемы со сдачей дома в эксплуатацию?

– Нет. Но вашему читателю необходимо переоформить разрешение на строительство на себя, как на нового владельца здания. При смене владельца номер разрешения на строительство не меняется. Даже если у дома поменялся владелец, дом можно сдать в эксплуатацию на основании тех документов, которые получил отец вашего читателя.

«Я в этом доме не живу!»

– Если владелец дома не живет в нем, его все равно надо сдать в эксплуатацию?

–  Конечно. Ну или он будет платить повышенный налог до момента сдачи дома в эксплуатацию.

– Что делать, если человек не может достроить дом и сдать его в эксплуатацию из-за отсутствия финансов?

– Отсутствие средств для завершения строительства не освобождает его от обязательства сдать дом в эксплуатацию. Поэтому его ждет повышенный налог на имущество.

– Другая ситуация. Человек купил землю, но ничего на ней так и не построил, несмотря на наличие утвержденного проекта и  разрешения на строительство. Есть ли у него обязанность сдавать дом (которого, по сути, нет) в эксплуатацию?

– Если человек купил землю, то у него нет обязательства что-то на ней строить, и, соответственно, сдавать постройку в эксплуатацию. Его обязанность – содержать участок в порядке. Но если был сделан первый шаг к строительству, например, залит фундамент или поставлены сваи, то он обязан сдать дом в эксплуатацию в определенный законом срок.

И третий вариант. Если владелец получил разрешение на строительство, но передумал строить дом, то ему надо заявить о своем решении в Стройуправу, и мы аннулируем разрешение на строительство.

Построил дом без разрешения

– Что ждет владельца дома, который его построил без разрешения на строительство и проекта?

– Без этих документов он не сможет сдать дом в эксплуатацию. Но если дом построен таким образом, что его можно легализовать, значит, дом не придется сносить. Легализовать – означает получить разрешение на строительство и оформить проект дома в соответствии с законодательством 2022 года.

– Получит ли владелец дома штраф за незаконное строительство?

– Безусловно! На него сначала будет заведено административное дело и назначен штраф, а затем будет решен вопрос о выдаче разрешения на строительство и согласование проектной документации.

Однако, если незаконное строительство начал один владелец, а закончил другой (например, начал отец, закончил его сын), то нового хозяина здания мы не станем штрафовать. Но для того, чтобы сдать дом в эксплуатацию, ему придется оформить все необходимые документы.

– Если человек только в прошлом месяце купил дом, который не был сдан в эксплуатацию, должен ли он его сдать в эксплуатацию к октябрю 2022 года?

– Если разрешение на строительство прежний хозяин получил до 2014 года, то новый владелец дома должен сдать дом в эксплуатацию до 1 октября этого года.

Другие вопросы

– Сколько на территории Елгавского самоуправления домов, не сданных в эксплуатацию?

– У нас их достаточно много – порядка 250 домов.

– Наблюдает ли ваше самоуправление активность местных жителей, что они сейчас срочно достраивают свои дома и сдают их в к эксплуатацию?

– Да, активность присутствует, сейчас каждую неделю владельцы пяти-семи домов сдают их в эксплуатацию. Для сравнения: в прошлом году владельцы только двух-трех домов в месяц подавали документы на сдачу дома в эксплуатацию.

Я считаю, что в такой активности есть заслуга нашего самоуправления, потому что мы трижды публиковали в местной газете статьи с призывом сдать дом в эксплуатацию. Мы еще в прошлом году начали объяснять жителям причины необходимости привести все документы в порядок.

А еще мы подготовили список необходимых документов, которые необходимо предъявить при сдаче дома в эксплуатацию. После запроса от жителей мы высылаем этот список им на электронную почту. Бесплатно, разумеется!

– Каким образом вы узнаете о домах, которые не сданы в эксплуатацию?

– У нас есть список участков, на которых имеются дома, не сданных в эксплуатацию. Кроме того, дважды в неделю мы проводим обследование города, фиксируем состояние новостроек или домов после реконструкции и выясняем, сдан дом в эксплуатацию или нет. По приезде в офис каждый инспектор должен составить отчет о проверке и составить список домов, не сданных в эксплуатацию.

– Что говорят ваши данные: не сданные дома в эксплуатацию – это в основном садовые домики (дачи) или жилые дома для постоянного места жительства?

– Половина на половину.

– Какие расходы ждут человека, который решил сдать дом в эксплуатацию?

– У нас сдача дома в эксплуатацию – услуга бесплатная, как в других самоуправлениях, я не знаю.

– Можно ли к вам прийти и узнать, какие документы следует предъявить при сдаче дома в эксплуатацию?

– Конечно, начиная с 4 апреля мы принимаем посетителей.


Пора достраивать! - МК-Латвия (mklat.lv)

Mon, 14 Nov 2022 11:29:00 +0000

5 galvenās tendences mājokļu tirgū septembrī


Neskatoties uz publiskajā telpā izskanējušām dažādām prognozēm saistībā ar apkures sezonas izmaksām, cenu un Euribor kāpumu un šo faktoru ietekmi uz pircēju rīcību, mājokļu tirgus septembrī bijis gana piesātināts un aktīvs. Lai tirgus dalībniekiem būtu vieglāk orientēties notiekošajā, uzņēmums “Latio” ik mēnesi “Mājokļu tirgus pārliecības indeksā” apkopo piecus rādītājus, kas visizteiksmīgāk raksturo situāciju tirgū aizvadītajā mēnesī. Septembra tirgus izteiktākās izmaiņas – mājokļu darījumu īpatsvars turpina pieaugt un šobrīd pārdošanas dati neliecina par šī segmenta stagnāciju.

“Mājokļu pircēju pārliecības indeksa”* dati par septembri:
 • 36 dienas – vidēji tik ilgs laiks bijis nepieciešams, lai pārdotu mājokli par tirgus cenu (augustā 32; jūlijā 28 dienas);
 • 12% mājokļu pārdoti viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (augustā 14%; jūlijā 16%);
 • 58% pārdevēju ir prasījuši tirgus situācijai nesamērīgi augstu cenu (augustā 63%; jūlijā 60%);
 • 2% pircēju ir piedāvājuši augstāku cenu, nekā norādīts sludinājumā (augustā 4%; jūlijā 7%);
 • 26% darījumu notikuši bez kredītu piesaistes (augustā 26%; jūlijā 24%).

Analizējot tirgus tendences septembrī, secināms, ka mājokļu tirgus pēc vasaras kļuvis aktīvāks. Kaut gan pircējiem ir nepieciešams ilgāks laiks lēmuma pieņemšanai, darījumu skaits, salīdzinot ar augustu, ir audzis vidēji par 4%. Piemēram, Rīgā septembrī dzīvokļu darījumu skaits pārsniedzis 850 gadījumus ar kopējo darījumu summu virs 53 milj. eiro. Tas gan ir par aptuveni 22% mazāk nekā pērnā gada septembrī, bet pamatā skaidrojams ar sērijveida dzīvokļu nemainīgi augsto piedāvājumu tirgū un darījumu īpatsvara kāpumu tieši šajā segmentā.


“Runājot par izteiktākajām cenu svārstībām, redzam, ka septembrī saglabājas pēdējo mēnešu tendences, un visizteiksmīgāk tās vērojamas divos segmentos – jauno projektu un sērijveida dzīvokļu darījumos. Ja jauno projektu īpašumiem nepietiekamā piedāvājuma dēļ, kas salīdzinājumā ar augustu samazinājies vēl par 3%, cenas turpina pieaugt, tad sērijveida dzīvokļu piesātinātais piedāvājums tirgū šobrīd sekmē šo īpašumu cenu lejupslīdi. Tiesa, patlaban tā ir samērā nebūtiska un sasniedz vien 0,4%,” skaidro “Latio” tirgus analītiķe Ksenija Ijevleva. “Vienlaikus jāatdzīst, ka šādu īpašumu realizācija pārdevējiem pašu spēkiem kļūst aizvien komplicētāka. Pirkt gribētājiem pirms lēmumu pieņemšanas ir svarīgi gūt ne tikai morālu, bet arī datos balstītu apliecinājumu, ka viņi izdara pareizo izvēli, bet šādus aprēķinus un invertējumu var sniegt tikai starpniecības speciālisti. Tādēļ ekspertu piesaiste vairs netiek uzskatīta par ekskluzivitāti – nu tā ir vajadzība.”

Kaut gan publiskajā telpā pēdējā laikā izskan dažādi viedokļi par jautājumu – pirkt īpašumu vai nogaidīt –, nekustamo īpašumu tirgus nekad nestāv uz vietas, un piedāvājuma / pieprasījuma attiecības nepārtraukti ievieš savas korekcijas gan cenās, gan mājokļu pieejamībā. Tāpat iedzīvotājiem vēlams izprast, ka darījumi ar īpašumiem ir jāveic tad, kad ir tāda vajadzība – ja nepieciešams jauns mājoklis, tad atbilstoši savām iespējām tas arī jāiegādājas. Nogaidīšana un tirgus vērošana var nesniegt vēlamo rezultātu, jo pamatotas ilgtermiņa prognozes patlaban ir grūti izteikt pat nozares profesionāļiem.

Vienlaikus jāskatās arī uz inflācijas rādītājiem. Nav noslēpums, ka pie tik augstas inflācijas uzkrājumi zaudē savu vērtību. Tāpēc iespēju robežās tos vēlams investēt, pārvēršot aktīvā, piemēram, nekustamajā īpašumā.

Tādējādi, kompleksi raugoties uz visiem cenu ietekmējošiem faktoriem, jāsecina, ka darījumu apjoma pieaugums, kas piedzīvots pēdējā mēnesī, ir loģisks. Iedzīvotāji, sabalansējot savas vajadzības, iespējas un riskus, lielā mērā ir pielāgojušies tirgus turbulencei un piesardzīgāk, bet tomēr veic darījumus.

*Indeksa aprēķins veikts, balstoties uz “Latio” darījumu vadītāju sniegtajiem datiem.

Mon, 14 Nov 2022 11:07:00 +0000

Siguldas novadā senioriem samazinās nekustamā īpašuma nodokliSiguldas novadā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri saņem vecuma pensiju un negūst papildu ienākumus, par 70% tiks samazināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) mājoklim un par 50% - tam piekritīgai zemei, nolēmusi novada dome.

Šādu lēmumu dome pieņēma, izvērtējot situāciju kopumā un iespējamo energoresursu krīzes ietekmi uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem.

Samazināto nodokli plānots piemērot līdz 2023. gada 31. decembrim. Nodokļa atlaide tiks piemērota par šo gadu, sākot ar 1. janvāri un arī visu 2023. gadu.

Atlaidi varēs saņemt novadā deklarētie iedzīvotāji, kuri saņem vecuma pensiju un negūst papildu pastāvīgus ienākumus, un savā īpašumā ir deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu cilvēku, kurš ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs bez pastāvīgiem papildu ienākumiem. Īpašums, par kuru varēs saņemt nodokļa atlaidi, nedrīkstēs būt izīrēts, iznomāts vai izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Lai saņemtu atvieglojumu par 2022. gadu, līdz gada beigām būs jāiesniedz iesniegums jebkurā no Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem, savukārt par 2023. gadu iesniegums jāiesniedz līdz 2023. gada 31. martam.

Jau izsniegtie maksāšanas paziņojumi ar NĪN nodokļa aprēķinu par 2022. gadu pēc iesnieguma saņemšanas tiks pārrēķināti, un iedzīvotāji saņems jaunus.

Gadījumā, ja rēķins jau ir apmaksāts, pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība veiks pārrēķinu un pārmaksāto summu atmaksās vai novirzīs nākamā gada NĪN segšanai.

Attiecīgi saistošie noteikumi stāsies spēkā tikai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".Siguldas novadā senioriem samazinās nekustamā īpašuma nodokli | Jauns.lv

Mon, 14 Nov 2022 10:49:00 +0000

Jūrmalā laikus nepabeigtām būvēm piemēros paaugstinātu nodokļu likmiNo 2024.gada 1.janvāra Jūrmalā tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme 3% apmērā būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

To paredz Jūrmalas domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā".

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem nepieciešams laiks, lai sakārtotu īpašumus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, paaugstinātu nodokļa likmi sāks piemērot no 2024.gada.

Saskaņā ar Pilsētplānošanas pārvaldes apkopotajiem datiem, būvdarbu veikšanas ilgums esot pārsniegts vairāk nekā 1500 ēkām.

Vienlaikus apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, kas paredz, ka no 2024.gada 1.janvāra netiks piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas laikus ekspluatācijā nenodota būve.

Mon, 14 Nov 2022 10:09:00 +0000

Piejūras ciemos nekustamā īpašuma tirgus piedzīvo izmaiņas

 


Pieprasījums pēc kvalitatīviem mājokļiem piejūras ciemos Rīgas līča Kurzemes piekrastē vienmēr ir bijis lielāks par piedāvājumu, turklāt īpašumi šajā reģionā tiek pārdoti tikai tad, ja īpašnieks maina dzīvesvietu vai ir nonācis finansiālās grūtībās, informēja nekustamā īpašuma kompānijas "Arco Real Estate" pārstāvji.


Tāpat arī dzīves apstākļu maiņa, piemēram, vēlme šaurāku dzīvestelpu nomainīt pret plašāku, var kļūt par iemeslu īpašuma pārdošanai.

" Šobrīd pēc "Arco Real Estate" novērojumiem ir nobīdītas pieprasījuma robežas - ja pirms pāris gadiem cilvēki mājas labā tehniskā stāvoklī meklēja - tālākais - Lapmežciemā un Ragaciemā, tad tagad atbilstošu īpašumu variantus interesenti izskata arī Engurē, Mērsragā un pat Upesgrīvā."


Piejūras ciemus pircēji pārsvarā izvēlas diviem nolūkiem - pastāvīgai dzīvošanai un vasaras sezonas atpūtai. Ja pirms četriem gadiem dominēja atpūtnieku meklējumi, tad šobrīd līdzīgā daudzumā ir arī tie, kas pārdod savus īpašumus pilsētās un pārvācas uz ciemiem.

" Vēl viena būtiska tendence, kas nav novērota citus gadus, ir tā, ka šīs vasaras beigās piedāvājums ir pieaudzis. "Arco Real Estate" pieļauj, ka tas ir saistīts ar gaidāmo apkures sezonu un pieaugošajām komunālajām cenām."


Lai gan ierobežotā piedāvājuma dēļ aktivitāte piejūras ciemos ir neregulāra, darījumi tomēr notiek. Aktivitāti būtiski ietekmē arī piedāvātā īpašuma cena, proti, par tirgus vērtībai atbilstošu cenu īpašumi tiek pārdoti ātri, bet nereti pārdevēji nosaka neadekvāti lielu cenu, kas bremzē tirgus dinamiku.

" Analizējot piedāvājuma cenas, novērots, ka līdzīgiem īpašumiem cena būs vienāda kā Ragaciemā, tā arī Engurē, līdz ar to "Arco Real Estate" secina, ka attālums līdz galvaspilsētai vairs nav noteicošais faktors cilvēka izvēlē, bet gan apkārtējā vide un pats nekustamais īpašums."


Par piejūras ciemu īpašumiem interesi visbiežāk izrāda ģimenes vecumā ap 30 gadiem. Šīs ģimenes pēc interesējošās vietas rūpīgas izpētes apsver iespēju pārvākties un iekārtot dzīvi ārpus lielajām pilsētām. Kā vienu no būtiskākajiem argumentiem šādam lēmumam pircēji piemin jūras tuvumu un latviskāku vidi. Arī bērniem paredzētā infrastruktūra ir noteicošais faktors konkrēta īpašuma izvēlē, tas ir, pirmsskolu, stadionu un pulciņu esamība ciemā ir priekšnoteikums izvēlēties šajā aspektā attīstītu vietu, piemēram, Lapmežciemu vai Enguri.


Visbiežāk interese par reālu darījumu pārtop pārtikušiem cilvēkiem vecumā virs 40 gadiem. Šādus pircējus pārcelties motivē klusāka vide un iespēja darbu veikt attālināti. Ar katru gadu palielinās arī lietuviešu interese. Arī latviešu, kas pēc vairāku gadu prombūtnes atgriezušies dzimtenē, interese ar katru gadu pieaug.


Saskaņā ar "Arco Real Estate" novērojumiem ciemati savas specifikas dēļ ļoti atšķiras, tādēļ katram ir sava pircēju auditorija - tam, kuram nepieciešama smilšaina pludmale, tas izvēlēsies Ragaciemu, tam, kuram svarīgs Rīgas un Kauguru tuvums, izvēlēsies Bigauņciemu un Lapmežciemu, tam, kas grib etniskāku vidi, skolu un krodziņu, noteikti izvēlēsies Enguri un Upesgrīvu, savukārt, ja kāds meklē klusu nostūri ar iespēju dzīvot savrupu dzīvi, izvēlēsies Plieņciemu.


Piejūras ciemos nekustamā īpašuma tirgus piedzīvo izmaiņas - nra.lv
Mon, 14 Nov 2022 09:56:00 +0000

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pagarināt termiņu ilgstoši nepabeigtām būvēm


Rīgas pašvaldība aicina rīdziniekus pagarināt būvatļaujas termiņu. Aicinājums attiecas uz rīdziniekiem, kuru īpašumā ir ilgstoši nepabeigta būve, un nav izdevies to pagūt nodot ekspluatācijā līdz likumā noteiktajam termiņam – šī gada 1. oktobrim. Pagarinot būvatļaujas termiņu, paaugstinātā nekustamā nodokļa likme netiek piemērota.

Normatīvie akti nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tās ēkas, kuru būvniecība ir uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim un būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, bija jānodod ekspluatācijā līdz 1. oktobrim. Normatīvi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām, daudzdzīvokļu ēkām u.c.

Šobrīd Rīgā ir ap 12 000 līdz 13 000 būvatļauju, kurām nav ziņu par nodošanu ekspluatācijā. Tie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumos ir ilgstoši nepabeigts būvniecības process, ir aicināti pagarināt būvatļaujas termiņu vai veikt būves nodošanu ekspluatācijā, ja būvdarbi ir jau pabeigti.

“Vēlos uzsvērt, ka būvatļauju var pagarināt uz būvniecības ierosinātāja prasīto laiku. Lai to paveiktu, rīdziniekiem jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ar iesniegumu, kurā norādīts, uz cik ilgu laiku vēlas pagarināt būvatļauju. Iesniegumam jāpievieno aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, izbūvētā būvapjoma izpildmērījumu plāns un izbūvēto ārējo inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns, kā arī būvdarbu veicēja apdrošināšanas polise, kas noslēgta uz iesniegumā norādīto laiku,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (RD PAD) direktora vietnieka pienākumu izpildītājs būvniecības jautājumos Valdis Dombrovskis.

Ja pēc maksimālā būvdarbu derīguma termiņa beigām persona nebūs uzsākusi darbības termiņa pagarināšanai, piemēram, inventarizācijas lietas pasūtīšana, izpildmērījuma veikšana, tad RD PAD veiks objekta apsekošanu. Konstatējot būvdarbus, var tikt piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma likme.

Ja objekts ir pabeigts un nepieciešama tikai nodošana ekspluatācijā, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav jāpagarina, bet ir jāveic darbības objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja būvdarbi ir pabeigti, bet ir nepieciešams izstrādāt izmaiņu projektu, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav jāpagarina, bet ir jāveic izmaiņu projekta saskaņošana.

 

https://building.lv/raksts/rigas-pasvaldiba-aicina-iedzivotajus-pagarinat-terminu-ilgstosi-nepabeigtam-buvem

Sat, 05 Nov 2022 16:00:00 +0000

Застройщики несут убытки по вине Земельной службы — у нее не хватает людей

Готовясь строить дом, нужно рассчитывать на то, что расходы скорее всего будут выше, чем вы планировали. Но порой проблема заключается не в том, что дорожают стройматериалы или само строительство. Застройщики терпят убытки по вине Государственной земельной службы, которая просто не может вовремя обследовать объект. Служба же ссылается на дефицит кадров. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Строить дом — удовольствие не из дешёвых и финансировать этот процесс без помощи кредита могут немногие. Обычная практика такова: банки выдают заём частями. И например, чтобы продолжать строительство после заливки фундамента — его нужно объединить в единое имущество с землей под ним. Для этого на объект вызывается специалист Земельной службы. По закону он должен сделать обмер в течение 25 дней, но по факту ждать приходится 5-6 месяцев, говорит член правления Ассоциации недвижимости Айгар Шмитс. И всё это время заказчик строительства платит банку проценты за зарезервированные для него средства.

Государственная земельная служба приходит на объект дважды — когда залит фундамент, и когда уже построен дом. И, по словам Шмитса, оба раза клиент становится заложником ситуации.

В Земельной службе признают, что проблема есть. Говорят, спрос на эту услугу в последнее время резко вырос. Сотрудников не хватает, признала генеральный директор Государственной земельной службы Вита Нарницка: «Мы пытаемся решить эту проблему разными способами. Мы мобилизовали все возможные внутренние силы — это первое. Второе — мы обратились в министерство. Также на этой неделе обсуждались поправки к Закону о кадастре, которые откроют нам возможность упростить эту работу и, таким образом, делать больше с меньшими усилиями».

https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/zastrojschiki-nesut-ubytki-po-vine-zemelnoj-sluzhby-u-nee-ne-hvataet-lyudej.d?id=54804224

Mon, 03 Oct 2022 13:19:00 +0000

Налог на недвижимость в Риге: как не пропустить свою льготу?

Есть и у меня право на льготы по налогу на недвижимость в Риге? Каким условиям нужно соответствовать, чтобы их получить? Какие льготы для владельцев собственности появятся с 1 января 2023 года? Рассказываем, кто и как может за столичную недвижимость платить меньше.

Ставка на недвижимость в Риге уже много лет составляет 1,5%, за исключением случаев, когда применяется повышенная ставка на жилье, где никто не задекларирован или здание, находящееся в аварийном состоянии. Однако подавляющее рижан платят меньше, пользуясь послаблениями, и ставка налога для них сохраняется на уровне 0,2%-0,6% от кадастровой стоимости. Но при условии, что в квартире задекларирован хотя бы один жилец.

Размер платежа зависит от размера льготы. Некоторым, например, семьям с детьми, льгота присваивается автоматически. Другим для предоставления льготы необходимо написать заявление в Управление по доходам самоуправления Рижской думы. Узнать кому и в какие сроки необходимо подавать или не подавать заявления, можно из обязывающих правил Рижской думы "О налоге на недвижимость в Риге". В них же можно ознакомиться с размерами скидок для разных групп лиц.

Кто может претендовать на льготы?

90% от суммы платежа:

 • лица, признанные нуждающимися в установленном законом порядке отдельным решением Рижской социальной службы;
 • одинокие пенсионеры, одинокие инвалиды 1–й или 2–й группы;
 • родители троих и более детей до 19 лет (включая приемных детей). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза, получает среднее или профессиональное образование;
 • опекуны ребенка, получающего пенсию по потере кормильца;
 • налогоплательщик, который делит декларируемое место жительства с ребенком-инвалидом (этот ребенок является для него или его супруга ребенком, внуком, братом или сестрой);
 • лица, проживающие в многоквартирном доме, в котором произведено утепление фасада;
 • Владельцам земель, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий – в природном заповеднике или на заповедной территории природного парка (ограничение права пользования закрепляется в земельной книге);
 • владельцу недвижимости, которое используется постоянно и только в целях общественно-полезных организаций;
 • хозяева деревянного дома, которые провели полную реставрацию здания и снабдили фасад декоративной подсветкой;
 • налогоплательщикам-физическим лицам за недвижимое имущество, находящееся на территории Рижского Свободного порта или используется для нужд аэропорта;
 • С 2023 года – владельцы индивидуальных новостроек с практически нулевым потреблением энергии.
 • С 2023 года – лицам за недвижимость, используемую для оказания услуг организацией, имеющей договор о сотрудничестве с самоуправлением для оказания этих услуг жителям Риги. Благодаря этой возможности расширяются возможности получения льгот теми пенсионерами и инвалидами, которые проживают в коммунальных квартирах

70% от суммы платежа:

 • родители двух детей до 19 лет (включая приемных). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза или школы, получает профессиональное образование;
 • лица, признанные малообеспеченными в установленном законом порядке отдельным решением Рижской социальной службы;
 • пенсионеры или инвалиды 1–й или 2–й группы (не одинокие!), ребенок–инвалид, а также лица, задекларированные с ними, при условии, что вышеперечисленные лица являются им ребенком, ребенком супруга, внуком, братом, сестрой, супругом, одним из родителей или родителями родителей;
 • С 2023 года – владельцы земли, на которой построен новый многоквартирный дом, новое офисное либо производственное здание;

50% от суммы платежа:

 • родители одного ребенка до 19 лет (включая приемных). Льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза или школы, получает профессиональное образование;
 • пенсионеры, у которых есть совершеннолетние дети и которые проживают в квартире одни или только с одним человеком, являющимся инвалидом 1–й или 2–й группы или пенсионером;
 • владелец здания, в котором произведена полная реновация фасада или всего здания, или и реконструкция деревянного здания, если сохранен деревянный фасад, выходящий на открытое общественное пространство, и выполнено декоративное освещение фасада;
 • С 2023 года – пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС или принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
 • Новинка! владельцы зданий, построенные в рамках проектов, признанных Латвийским агентством инвестиций и развития приоритетными инвестиционными проектами.

25% от суммы платежа:

 • налогоплательщик за здания, признанные памятником культуры, охраняемым государством, если они сохраняются в соответствии с указаниями Управления национального культурного наследия;
 • владелец зданий, признанных историческими зданиями, составляющими культурно-историческую ценность городской среды, для которых определен культурно-исторически значимый, аутентичный фасад здания, если они сохранены в соответствии с требованиями, установленными в нормативные акты по сохранению исторической застройки и культурно-исторической среды на территории исторического центра Риги и его охранной зоны.

Как не пропустить льготу?

Получить льготу можно только при соблюдении следующих условий:

— Человек (физическое лицо), претендующий на льготу, должен быть владельцем собственности и задекларирован в ней. Если льгота дается за детей, родственников пенсионеров или людей с инвалидностью, то эти лица также должны быть задекларированы в квартире или быть собственниками.

— Все имущественные дела (закрепление собственности за определенным человеком, декларация места жительства собственника квартиры и его детей, регистрация брака) должны быть завершены до 31.12.2022 года включительно . Перерасчета по факту состояния дел на любой месяц года налоговики не делают. То есть расчет производится раз в год.

— До конца года необходимо погасить долги по налогу на недвижимость за предыдущие периоды (долг не должен превышать сумму льготы).

В большинстве случаев для физических лиц льгота предоставляется автоматически. Но есть некоторые исключения — приемные семьи, пенсионеры (когда только появился этот статус), инвалиды 1–й и 2–й группы и их родственники. Есть лица, которым нужно подавать заявления до 1 января 2023 года, а есть и те, кому это нужно сделать уже до 1 октября 2022 года.

Для каждой из категорий льготников существуют нюансы, которые лучше узнавать индивидуально, обратившись в Управлении по доходам самоуправления Рижской думы (адрес — ул.Терезес 5). Учитывая большой наплыв клиентов, Управление продлило время работы и теперь работает с 8.00 до 18.00. Чтобы избежать длительного ожидания, лучше с вопросами обратиться на бесплатный информативный телефон 80000850, +371 67105919 (для звонков из-за рубежа), или послать письмо на электронный адрес pip@riga.lv.

Чтобы получить льготы по налогу на недвижимость, налогоплательщики также должны выполнить другие условия предоставления льгот, установленные законодательством.

Другая полезная информация доступна на сайте управления https://pip.riga.lv/

 

https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/nalog-na-nedvizhimost-v-rige-kak-ne-propustit-svoyu-lgotu.d?id=54796986

Sat, 01 Oct 2022 15:00:00 +0000

Nenodoto ēku īpašniekiem draud pamatīgs nodoklis

Jau 1. oktobrī visā Latvijā pašvaldības tūkstošiem ēku varēs piemērot likumā noteikto maksimālo nekustamā īpašuma likmi – trīs procentus no kadastrālās vērtības. Tas skars ne tikai privātmāju īpašniekus, bet arī industriālos objektus un pat saimniecības ēkas – proti, visas būves, kuru celtniecībai ņemtas būvatļaujas un kas ir jānodod ekspluatācijā.

Šis ir viens no padomju laika mantojumiem, sevišķi dzīvojamo māju būvniecībā. Pastāvot vispārējam celtniecības materiālu deficītam, daudzi tās būvēja no tā, kas bija pa rokai, un bieži vien pašu spēkiem. Diemžēl šī situācija ir saglabājusies, tikai šobrīd galvenais iemesls ir līdzekļu trūkums, jo materiāli un celtnieki ir pieejami, taču izmaksas ir ļoti augstas.

Attieksme mainījās pēc Zolitūdes traģēdijas

Nav nekāds noslēpums, ka daudzi ar privātmāju nodošanu nesteidzās arī tāpēc, ka tādā veidā ietaupīja uz īpašuma nodokli – par ekspluatācijā nenodotu māju tas līdz šim nebija jāmaksā. Tiesa gan, teorētiski šādā ēkā nedrīkstētu arī dzīvot, un par to pienākas pat naudassods, taču, pastāvot kārtīgas kontroles trūkumam, šo prasību daudzi ignorēja.

Pēc 2013. gada Zolitūdes Maxima traģēdijas būvniecības likumdošanai tika pievērsta īpaša uzmanība un veikti daudzi grozījumi. Viens no tādiem bija 2014. gadā ieviestais regulējums, kas noteica, ka visiem uzsāktajiem būvobjektiem, ieskaitot tos, kuriem būvatļaujā nav noteikts konkrēts termiņš, jābūt pabeigtiem ne vēlāk kā pēc astoņiem gadiem no likuma pieņemšanas brīža.

Konkrētais termiņš tad arī beigsies šā gada 1. oktobrī, un tas nozīmē, ka visām ēkām, kuras sāktas būvēt pirms 2014. gada 1. oktobra, jābūt pabeigtām un nodotām ekspluatācijā. Turklāt nav nekādas starpības, vai šajā datumā māja jau bija zem jumta vai bija tikai uzsākta būvēt.

Jāatzīmē arī, ka mājas nodošana ekspluatācijā nav ātrs process un paredz gan reālu fizisku būvniecības speciālistu apskati, gan digitālo kadastrālo uzmērīšanu, ko veic Valsts zemes dienesta darbinieki. Tuvojoties šim datumam, māju īpašnieki ir sasparojušies uz papīru sakārtošanu, tāpēc arī izveidojušās rindas, un daudzi to noteiktajā termiņā izdarīt nepaspēs.

Kā mainīsies nodokļa lielums

Šobrīd Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3. pantā noteikts, ka “dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām, nedzīvojamām ēkām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai”, nodoklis tiek iekasēts šādā apmērā:

 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro;
 • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro;
 • 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Šajā pašā pantā arī noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa “likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim”.

Likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Faktiski tas nozīmē, ka lētākās grupas ēkām nodoklis palielināsies 15 reižu, bet dārgajam galam – piecas reizes.

Tātad pašvaldībām pēc šīs normas stāšanās spēkā būs tieši viens mēnesis, lai ekspluatācijā nenodotās ēkas apliktu ar paaugstināto nodokli. Tiesa gan – paaugstinātā nodokļa uzlikšana nav pašvaldību pienākums, bet gan tiesības, taču, ņemot vērā, ka pašvaldību ieņēmumi ir jūtami samazinājušies, domājams, ka vairumā gadījumu šīs tiesības tiks izmantotas. Interesants ir fakts, ka pašām pašvaldībām par sev piederošo ēku izmantošanu nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā nav. 

Atgādinājumu netrūka

Taisnības labad jāatzīst, ka vismaz vairākas pašvaldības savās mājaslapās regulāri atgādinājušas par šā termiņa tuvošanos, tāpēc tām neko pārmest nevar. Statistika, cik šādu nenodotu ēku Latvijā pavisam ir, pieejama nav, taču pēc publiskās informācijas ir redzams, ka atkarībā no pašvaldību lieluma un iedzīvotāju skaita to daudzums ir no dažiem simtiem līdz pat aptuveni 6000 Rīgā vien.

Nevajadzētu arī aizmirst, ka jau nākamā gada 1. oktobrī nekustamā īpašuma nodoklis skars ēkas, kuru būvēšana būs uzsākta pirms 2015. gada 1. oktobra. Tāpat arī atgādināsim, ka 2020. gadā Valsts zemes dienests nāca klajā ar projektu par kadastrālo vērtību strauju palielināšanu, kas vietām paredzēja pat to dubultošanos.

Kaut arī jaunās kadastrālās vērtības bija paredzēts ieviest jau 2022. gada 1. janvārī, tomēr kovids un Saeimas vēlēšanu tuvošanās ieviesa korekcijas, un šis termiņš pārcelts uz 2025. gadu.

https://jauns.lv/raksts/bizness/520762-nenodoto-eku-ipasniekiem-draud-pamatigs-nodoklis

Fri, 16 Sep 2022 15:00:00 +0000

Termiņš ēku nodošanai ekspluatācijā – 1. oktobris. Var lūgt pagarināt būvatļauju

Līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā jānodod būves, kuru būvniecība sākta un būvatļauja tika saņemta pirms 2014. gada 1. oktobra. Ja tas nav iespējams un būvdarbi jau ir uzsākti, ir jālūdz būvvalde pagarināt būvatļauju.

 

 • Būvatļauja ir uzskatāma par administratīvo aktu, kas dod tiesības veikt būvprojekta realizāciju.
 • Visi iespējamie nepieciešamie dokumenti, lai ēku pieņemtu ekspluatācijā, ir uzskaitīti “Ēku būvnoteikumu” 167. punktā.
 • Veicot būvniecību savām vajadzībām, būvētājam ir tiesības veikt būvdarbus gan paša spēkiem, gan slēgt līgumu par atsevišķu būvdarbu veikšanu ar būvkomersantu.
 • Normatīvie akti neparedz, kāds ir termiņš, uz kuru var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu.
 • Lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, būvdarbiem objektā ir jābūt uzsāktiem. Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.
 • Lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, būvvaldei ir jāiesniedz aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns.

 

Lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto, Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tika noteikti astoņi gadi, kas ir maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš līdz būvju nodošanai ekspluatācijā.

 

Ēkas ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim

 

Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām, dārza mājām, daudzdzīvokļu mājām u. c.

Daudzviet pašvaldības, piemēram, Liepājas pilsētas pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība un citas, jau ir informējušas –, ja ēkas netiks nodotas ekspluatācijā, īpašumu apliks ar paaugstinātu nodokļa likmi 3% apmērā no zemes vai ēkas kadastrālās vērtības.

Savukārt Rīgas domes Komunikāciju pārvaldes projektu vadītājs Kaspars Līcītis apgalvo, ka, lai gan galvaspilsētā šobrīd ir aptuveni 6000 tādu būvatļauju, kurām nav ziņu par nodošanu ekspluatācijā, Rīga nesteigsies piemērot paaugstināto nodokļu likmi. Tiesa, iespēju robežās objekti tiks pārbaudīti.

Kas ir būvatļauja

Būvniecības likuma 1. panta 2. punkts paredz, ka būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.

Savukārt būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai un būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta pirmo daļu būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).

Saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta pirmo daļu būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

Būvatļauja ir uzskatāma par administratīvo aktu, kas dod tiesības veikt būvprojekta realizāciju. Ja būvprojektā paredzētie būvdarbi ir pabeigti, maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšana nav nepieciešama, bet būvobjekts ir nododams ekspluatācijā.

Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Vajadzīgie dokumenti

Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 8.2. nodaļā “Pieņemšana ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā” noteikta vispārīgā būvobjekta, kuram izsniegta būvatļauja, ekspluatācijā pieņemšanas procesuālā kārtība.

Savukārt šo noteikumu 167. punktā uzskaitīti visi iespējamie nepieciešamie dokumenti:

 • būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, proti, izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā; 
 • institūciju atzinumi par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus; 
 • tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai; 
 • izpildmērījumu, tostarp vertikālo uzmērījumu, plāns; 
 • būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants; 
 • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālā; 
 • ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 
 • ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā –, ja veikti energoefektivitātes pasākumi);
 • skaņas izolācijas mērījumi jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām.

K. Līcītis skaidro: “Viennozīmīgi nevar teikt, ka visos gadījumos jāiesniedz visi 167. punktā minētie dokumenti. Katrs gadījums ir jāvērtē atsevišķi. Tikai izskatot akceptēto būvprojektu, var precīzi pateikt, kuri dokumenti ir jāiesniedz.”

Ēku var būvēt arī pašu spēkiem

Privātmāju var būvēt arī pašu spēkiem. Būvniecības likuma 1. panta 19. punkts nosaka, ka būvētājs var būt fiziska persona, zemnieku vai zvejnieku saimniecība – zemes vai būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs –, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus un piedalās tajos, proti, atbild par būvdarbu procesa ievērošanu un būvdarbu kvalitāti atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Ēku būvnoteikumu 107.1. apakšpunkts nosaka, ka būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3.

Veicot otrās grupas dzīvojamās ēkas būvniecību pašu spēkiem, papildus Ēku būvnoteikumu 167. punktam būvvaldē ir jāiesniedz dokumentācija, kas ir norādīta 168. punktā, t. i.: 

 • elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija; 
 • apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts. 

Jānorāda, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā ir definēts būvju iedalījums grupās, ņemot vērā būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi.

Ir tiesības pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 94. punktu institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 97. punktā minēto nosacījumu izpildes.

Savukārt 97. punkts nosaka: “Ja ēka vai tās kārta (ja ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama:

 • aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns;
 • uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.”

“Institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesības pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, lai turpinātu realizēt būvprojektā paredzētos būvdarbus, ja tiek izpildīti 97. punktā minētie nosacījumi. Lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, būvdarbiem objektā ir jābūt uzsāktiem,” norāda K. Līcītis. 

Rīgā plāno pagarināt uz astoņiem gadiem

Lai gan regulējums paredz, ka iesniegumā par maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanu ir jānorāda termiņš, uz cik ilgu laiku būvatļaujas adresāts vēlas to pagarināt, normatīvie akti neliedz iesniegumu par maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanu iesniegt atkārtoti.

Normatīvie akti arī neparedz, kāds ir termiņš, uz kuru var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu. Taču, ņemot vērā, ka Vispārīgie būvnoteikumi paredz, ka būvdarbi veicami astoņu gadu laikā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta ieskatā pagarinātajam maksimālajam būvdarbu veikšanas ilgumam nevajadzētu būt ilgākam par astoņiem gadiem.

Kad būvatļauju nevar pagarināt

Uz jautājumu, kādos gadījumos tomēr būvatļauju nevar pagarināt, K. Līcītis skaidro, ka tas ir gadījumā, ja būvdarbi objektā nav uzsākti līdz būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas ilgumam. Šādā situācijā būvatļaujas adresāts nevar izpildīt Ēku būvnoteikumu 97. punktā minētos nosacījumus.

Proti, lai būtu tiesisks pamats lemt par maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanu būvatļaujā, būvniecības ieceres realizācijai jābūt uzsāktai tādā apjomā, lai to kadastrāli varētu uzmērīt, jo obligāts priekšnosacījums maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanai ir iesniegt aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plānu.

Gadījumā, ja būvdarbi būvobjektā nav uzsākti līdz būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas ilgumam vai līdz 2022. gada 1. oktobrim (gadījumos, kad maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav norādīts būvatļaujā) un būvatļaujas adresāts nevar iesniegt institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izbūvētā apjoma kadastrālās uzmērīšanas lietu un izpildmērījuma plānu, būvatļauja, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70. panta trešo daļu, atzīstama par spēku zaudējušu.

 

 https://lvportals.lv/skaidrojumi/344171-termins-eku-nodosanai-ekspluatacija-1-oktobris-var-lugt-pagarinat-buvatlauju-2022

Thu, 01 Sep 2022 21:59:00 +0000

Uzmanību - beidzas būvatļauju termiņa derīgums!

Cienījamie novadnieki, Ādažu novada Būvvalde atgādina, ka 2014. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas laiku – 8 gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmāju, saimniecības ēku vai dārza māju un kuriem būvatļaujā netika norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš.

Ja būvdarbi nav uzsākti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Ja būvdarbi nav pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, un pasūtītājs norāda vēlamo laiku, līdz kuram būvatļaujas termiņu pagarināt.

Iesniegumam pievieno:
1. aktuālo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
2. ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plānu;
3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises
kopiju.

Ja būvdarbi ir pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz šādi dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā:
1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, proti, izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
2. institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
4. izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu;
5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnāla;
7. Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta bez būvkomersanta, papildus iesniedz:
7.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
7.2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;
8. ēka vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu
9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).

Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam) būvvaldē ir jāiesniedz dokumenti ēkas pieņemšanai ekspluatācijā, būvvalde veic objekta apsekošanu un sagatavo aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Ādažu novada Būvvalde aicina iedzīvotājus, kuriem būvdarbi ir uzsākti pirms 2014. gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas ekspluatācijā, sagatavot un iesniegt Būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju ēkas nodošanai ekspluatācijā.

https://www.adazi.lv/uzmanibu-beidzas-buvatlauju-termina-derigums/

Fri, 05 Aug 2022 15:00:00 +0000

Kad un kā jādeklarē ienākumi no īpašuma pārdošanas, un cik liels nodoklis jāmaksā?

 “Cik ilgā laikā man Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jādeklarē savi ienākumi no pārdotā īpašuma?” jautā žurnāla “Likums un Taisnība” lasītāja Antra. VID skaidro, ka šie ienākumi jādeklarē reizi ceturksnī līdz pēc šī ceturkšņa sekojošā mēneša 15. datumam un par tiem jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Bet ir arī atsevišķi gadījumi, kad tas nav jādara. 

 VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa “Likumam un Taisnībai” skaidro: “Nekustamā īpašuma pārdošana ir ar nodokli apliekams darījums, tādēļ ir jāiesniedz kapitāla pieauguma deklarācija (nejaukt ar Gada ienākumu deklarāciju) un jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodoklis ir jāmaksā no kapitāla pieauguma, kuru nosaka, no īpašuma pārdošanas cenas atņemot īpašuma iegādes vērtību.


Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:

* ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 eiro, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par gūto ienākumu iesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.  Aprēķinātā nodokļa summu jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla;

* ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim, aprēķinātā nodokļa summu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 23. janvārim.”

Tātad, ja gūtie ienākumi pārsniedz 1000 eiro ceturksnī (trīs mēneši) un īpašums pārdots no 1. janvāra līdz 31. martam deklarācija jāiesniedz līdz 15. aprīlim, ja no 1. aprīļa līdz 31. jūnijam – līdz 15. jūlijam, ja no 1. jūlija līdz 31. septembrim – līdz 15. oktobrim, bet, ja gada pēdējos trīs mēnešos – līdz nākamā gada 15. janvārim.

Gūtie ienākumi ir nevis pati pārdošanas summa, bet gan starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu. Piemēram, ja esat reiz dzīvokli nopircis par 100 000 eiro, bet tagad pārdevis par 125 000 eiro, tad INN, kura likme ir 20%, jāmaksā tikai par 25 000 eiro.

VID šo deklarāciju aicina iesniegt elektroniski – Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). “Lai deklarācijas iesniegšanas process būtu saprotamāks, EDS ir pieejams palīgrīks - vednis “Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai”. Atbildot uz vedņa jautājumiem, soli pa solim, ikviens, kurš pārdevis savu nekustamo īpašumu viegli sapratīs vai tieši viņa gadījumā ir jāmaksā nodoklis un cik liels tas ir,” skaidro Augstkalne-Jaunbērziņa un piebilst:
 
“Tikai atsevišķos gadījumos IIN no kapitāla pieauguma nav jāmaksā. Un tas ir - ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas:

* ir īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) vairāk nekā 60 mēnešus (piecus gadus) un minētajā periodā līdz nekustamā īpašuma pārdošanas līguma noslēgšanas dienai vismaz 12 mēnešus pēc kārtas ir bijusi pārdevēja deklarētā dzīvesvieta;

* ir īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus (pieci gadi) līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir vienīgais zemesgrāmatā reģistrētais īpašums;

* ir vienīgais zemesgrāmatā reģistrētais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.”

Nodokļa likmes un tas, kā tiek aprēķināts kapitāla pieaugums, ir noteikts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”


https://jauns.lv/raksts/zinas/506074-kad-un-ka-jadeklare-ienakumi-no-ipasuma-pardosanas-un-cik-liels-nodoklis-jamaksa

Tue, 05 Jul 2022 15:00:00 +0000

Ko laukos drīkst būvēt bez projekta un saskaņošanas

 "Esam nopirkuši lauku īpašumu. Vai vajag projektu un saskaņojumu ar būvvaldi, ja gribam būvēt siltumnīcu, šķūnīti, dārza mājiņu, terasi, lapeni un tamlīdzīgus objektus?" jautā žurnāla "Likums un Taisnība" lasītājs Aldis. 

Kopš 2014. gada, kad stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi un speciālie būvnoteikumi, prasības ir kļuvušas detalizētākas.

Jākonsultējas būvvaldē

Katrs īpašums un situācija ir individuāla, atkarībā no būvniecības ieceres veida un zemesgabala īpatnībām – apgrūtinājumiem, atrašanās vietas, aizsargjoslu esamības un citiem faktoriem, tāpēc Nīcas novada domes būvvaldes būvinspektors Oskars Dejus iesaka vispirms konsultēties sava novada pašvaldības būvvaldē. Pierakstieties uz konsultāciju, paņemiet līdzi zemes robežu plānu un citus īpašuma dokumentus un saņemsiet profesionālu skaidrojumu.

Būvniecības kārtību reglamentē 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi. Tie attiecas uz visu veidu ēkām. Visa nepieciešamās dokumentācijas aprite tagad notiek tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.  

Jāskatās būvnoteikumos

2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi ir rakstīts, kādi būvniecības ieceres dokumenti ir jāiesniedz būvvaldē, atkarībā no ēku grupas un būvniecības veida, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Ēkas grupas ir noteiktas atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Būvju iedalījums grupās ir dots Vispārīgo būvnoteikumu 1. pielikumā. Būvējot pirmās grupas ēkas, dokumentu kārtošana ir visvienkāršākā.

Ēku būvnoteikumos ir noteikti gadījumi, kuros būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai. Arī nelielām būvēm nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju.

Ar lapeni ir vienkāršāk

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu. Būves novietošana ir būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem.

Visi gadījumi, kad nav nepieciešami būvniecības ieceres dokument,i ir aprakstīti Ēku būvnoteikumu 7. punktā.

Būvei jāatrodas vismaz četru metru attālumā no zemes gabala robežas. Būvēt tuvāk par četriem metriem no blakus esošā zemes gabala robežas drīkst tikai tad, ja ir saņemta kaimiņa rakstveida piekrišana.

Pilsētās un ciemos ir jēdzieni priekšpagalms – teritorija starp māju un ielu; sānpagalms – teritorija mājas sānos; aizmugures pagalms – teritorija aiz mājas. Saimniecības būves nedrīkst novietot priekšpagalmā, tās drīkst novietot tikai sānpagalmā un aizmugures pagalmā. Šī prasība ir saprotama, jo neizskatīsies glīti, ja plēves māju vai malkas šķūnīti uzsliesiet mājai priekšā. Lauku viensētās šādas prasības nav.

Atcerieties, ka katrā pašvaldībā ir arī savi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Pašvaldības izdotie noteikumi nevar būt pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem un likumiem.

Nebojāt kabeļus un meliorāciju

Nedrīkst būvēt uz pazemes inženierkomunikācijām un uz servitūta ceļiem. Būvējot ēku vai rokot dīķi, nedrīkst sabojāt meliorācijas sistēmas. Kā noskaidrot, kādas komunikācijas ir ieraktas jūsu lauku viensētas zemē?

Meliorācijas sistēmas. Latvijā ievērojama daļa lauksaimniecības zemju ir meliorētas. Deviņdesmitajos gados, atjaunojot īpašuma tiesības, pašvaldība īpašniekam bez atlīdzības nodeva vietējās nozīmes meliorācijas sistēmu un citus būvju elementus saskaņā ar meliorācijas pasi.

Vispirms ieteicams iepazīties ar zemes gabala apgrūtinājumiem. Zemes robežu plāna eksplikācijā ir norādīti zemes lietojuma veidi un platības, ko aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem; tīrumi un atmatas; augļu dārzi; pļavas; ganības; meži; krūmāji; pārējā zeme. Zemes reformas laikā izgatavotajos zemes robežu plānos eksplikācijā ir norādīta arī nosusinātas (meliorētas) zemes platība.

Kā noskaidrot, kur tieši ir ieraktas meliorācijas caurules? Informāciju var atrast Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā, kuru pārzina un uztur SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, interneta vietnē melioracija.lv. Tur ir pieejama aktuālā informācija par Latvijā esošajām meliorācijas sistēmām.

Šī vietne neparedz meklēšanu pēc adreses, jo tās īpašumiem mēdz mainīties. Atrodiet kartē savu apdzīvoto vietu, palieliniet karti līdz vismazākajam mērogam 1:2000, un varēsiet apskatīt jūsu zemē ierakto drenu cauruļu shēmu. Varat noskaidrot, vai jūsu zemē atrodas drenu cauruļu sistēmas, meliorācijas sistēmu ūdensnotekas, redzēt meliorētās zemes robežas.

Informācija var būt aptuvena. Mājaslapā ir brīdinājums, ka kartē redzamajai informācijai ir informatīvs raksturs, zemes gabalu robežas ir orientējošas un Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi neuzņemas atbildību par materiāliem un cita veida zaudējumiem, kādi var rasties, izmantojot kartē atrodamo informāciju. Projektējot būvi uz meliorētas zemes, no Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem būs jāsaņem tehniskie noteikumi.

Būvniecība meža zemē ir pieļaujama pēc kompensācijas samaksas valstij par apbūves vajadzībām atmežojamo platību.

Pazemes kabeļu elektrolīnijas. Pēdējos gados Sadales tīkls arī lauku viensētās gaisa elektropārvades līnijas nomaina ar pazemes kabeļiem, un no maģistrālās gaisa elektrolīnijas līdz jūsu lauku mājai var būt ierakts pazemes elektrokabelis. Lai uzzinātu, kur un kādā dziļumā atrodas pazemes kabeļi, jāatver mājaslapa saskano.sadalestikls.lv, jāautorizējas ar savu internetbanku vai paroli un jāaizpilda pieteikums rakšanas darbiem.

Divu darbdienu laikā Sadales tīkls šajā mājaslapā sniegs atbildi – zemes gabala plānā būs redzams kabeļu novietojums. Jums paziņos arī darbinieka tālruņa numuru, kurš varēs atbraukt un to parādīt uz vietas. Neskaidrības var noskaidrot, piezvanot uz Sadales tīkla uzziņu tālruni 8403.

Mazēkas līdz 25 kvadrātmetriem

Mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 kvadrātmetriem. Mazēka var būt gan dzīvojamā, gan saimniecības ēka vai nojume. Lai būvētu mazēku, nav vajadzīgs būvprojekts. Nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija ir paskaidrojuma raksts ar pielikumu. Būvniecības ierosinājumu būvvaldē iesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.

Paskaidrojuma rakstam pievieno skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri un grafiskos dokumentus – objekta vizuālo risinājumu, situācijas plānu uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri.

Ja esat iegādājušies rūpnieciski izgatavotu mājiņu vai konteinera tipa ēku, tad vizuālā risinājuma vietā pievieno ražotāja izsniegto mājiņas tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi.

Zinot likumu prasības, ražotāji tagad piedāvā skaistas, nelielas saliekamas koka mājiņas. Piemēram, 24 kvadrātmetru mājiņa (vienistabas dzīvokļa platībā) maksā ap 3000 eiro. Mājiņā var ievilkt visas komunikācijas, ierīkot labierīcības, to var siltināt un izmantot dzīvošanai ne tikai vasarā, bet visu gadu.

Siltumnīca, lapene, nojume, terase

Plēves siltumnīca ir sezonālas lietošanas būve ar kalpošanas laiku mazāku par vienu gadu, tāpēc to nevajag saskaņot būvvaldē.

Ar būvvaldi nav jāsaskaņo arī gatavas, saliekamas polikarbonāta siltumnīcas novietošana, ja to plānojat izmantot mazāk par vienu gadu.

Ja plānojat siltumnīcu izmantot ilgāk par vienu gadu, tad tās būvniecību var ierosināt kā pirmās grupas būvei ar paskaidrojuma rakstu, izdarot atzīmi (norādi) Būvniecības informācijas sistēmā: īslaicīgas lietošanas būve.

Īslaicīgas lietošanas būve ir būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kura jānojauc līdz minētā termiņa beigām.

Ar būvvaldi nav jāsaskaņo lapene, nojume vai paviljons, ja tā ir pirmās vai otrās grupas ēka bez pamatiem vai pamati nav dziļāki par 30 centimetriem, gadījumā ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku).

Ja terase ir savienota (saistīta) ar ēku, tā ietilpst ēkas kopējā apbūves laukumā, līdz ar to palielinās mājas kadastrālā vērtība un nekustamā īpašuma nodoklis. Šādas terases būvniecība ir jāsaskaņo būvvaldē.

Vaļējai terasei, kas nav saistīta ar ēku, nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, un tās būvniecība nav jāsaskaņo būvvaldē.

Nav jāsaskaņo mazās arhitektūras formas – soliņi, smilšukaste, bērnu rotaļu mājiņa, dārza kamīns, suņa būda un voljers, un tamlīdzīgas būves.

Sirsniņmājiņa

Jaunas sausās tualetes viensētā parasti vairs nebūvē, jo lauku māju īpašnieki sanitāro mezglu izbūvē dzīvojamā ēkā. Ja iegādātajā lauku sētā ir sausā tualete, tad ir iespējams atjaunot seno sirsniņmājiņu.

Bedres vietā sausajā tualetē var ievietot tvertni, kuru periodiski iztukšosiet. Sirsniņmājiņu var labiekārtot, ievilkt elektrību, uzlikt roku mazgājamo ierīci un izlietni, nolikt ziepes, pakārt dvieli. Nelielo grīdas laukumu var noklāt ar linoleju. Izdevumi būs nelieli, toties pašiem būs patīkami.

Pilsētās un ciemos šajā jomā tagad ir stingras prasības. Ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kas stājušies spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Pilsētās un ciemos drīkst būvēt tikai hermētiski noslēgtas kanalizācijas tvertnes vai bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Ja ir hermētiska tvertne, būs jānoslēdz līgums ar sertificētu asenizācijas pakalpojumu sniedzēju un regulāri jāizmanto tā pakalpojumi.

Pašvaldībai vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam bija līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk autonomo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana un tā jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Proti, pašvaldībām ir jāapzina visas kanalizācijas bedres.

Katram kanalizācijas bedres īpašniekam ir jānodrošina, lai līdz 2021. gada 31. decembrim viņa kanalizācijas bedre atbilstu minēto valdības noteikumu prasībām, vai arī jāpieslēdzas vietējam kanalizācijas tīklam, ja tāds ir.

Pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt ciemus, uz kuriem šīs Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas. Šie noteikumi neattiecas uz lauku teritorijām ārpus ciemiem.

Aka, dīķis un zemes valnis

Akas tagad rok retāk, jo daudzi izvēlas ierīkot spices vai dziļurbumus. Likumā Par zemes dzīlēm rakstīts, ka zemes īpašnieki zemes dzīles drīkst izmantot bez zemes dzīļu izmantošanas licences gadījumā, ja ierīko un izmanto grodu akas un ūdens ieguves urbumus dziļumā līdz 20 metriem un diennaktī paredzēts iegūt ne vairāk kā 10 kubikmetrus pazemes ūdeņu.

Ar būvvaldi ir jāsaskaņo dīķa rakšana. Daudzās lauku viensētās kopš seniem laikiem ir dīķis saimnieciskām vajadzībām – lopu dzirdināšanai un dārza laistīšanai. Ja vēlaties iztīrīt veco dīķi, šie darbi nav jāsaskaņo.

Taču var rasties jautājums, kur liksiet izrakto grunti. Parasti īpašnieks atbild, ka turpat izlīdzinās. Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka: ja zemes līmeni paaugstina vai pazemina vairāk nekā par 50 centimetriem, tad kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta daļu izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu un iesniedz būvvaldē akceptēšanai.

Nereti īpašnieki vēlas uzbērt zemes valni, lai aizsargātu īpašumu no vējiem, tuvējās šosejas trokšņiem vai grants ceļa putekļiem. Arī zemes vaļņa izveidošanai vajadzīgs būvprojekts.

Dīķa rakšana ar virsmas laukuma platību līdz 0,5 hektāriem ir būvniecība un ierosināma ar paskaidrojuma rakstu kā pirmās grupas būve. Lielāka dīķa rakšanai nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/449320-ko-laukos-drikst-buvet-bez-projekta-un-saskanosanas

Tue, 21 Jun 2022 15:00:00 +0000

Informācija par maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu


Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvalde atgādina, ka Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, kā arī Ministru kabineta noteikumos “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu termiņš – astoņi gadi, bet būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi. Minētais termiņš attiecas arī uz visām būvēm, kas ir būvniecības stadijā. Šāda norma bija iekļauta arī iepriekšējā Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2013. gadā 1. jūlijā, līdz ar to novadā šobrīd netrūkst būvobjektu, kuriem ekspluatācijā nodošanas termiņš iestājies jau 2021. gada 1. jūlijā.

Būvniecības likumā minētā kārtība attiecas uz visām būvēm, līdz ar to būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā ir jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim, kad beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums.

Būvniecības likumā noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem. Mainoties būves īpašniekam, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi, bet būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi.

Ja kādu iemeslu dēļ būvi nav iespējams nodot ekspluatācijā līdz gala termiņam, īpašniekam vai būvniecības pasūtītājam ir jāvēršas Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldē, lai saņemtu būvatļaujas pagarinājumu. Pašvaldība aicina šo procesu neatlikt, jo būvatļaujas pagarinājums un ēkas nodošana ekspluatācijā var aizņemt laika periodu vairāku mēnešu garumā.

Pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, apstiprināti arī Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kuros noteikts, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliks ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves kadastrālās vērtības.

https://m.sigulda.lv/?sadala=read&id=22874

Tue, 21 Jun 2022 15:00:00 +0000
 

Подписка на рассылку по определенным тематикам: